Previous Page  55 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 55 / 104 Next Page
Page Background

55

Expert View

· Uzman Gözüyle

Let's ask a few questions from the above

information; do people take price-driven actions

when buying insurance policies that have fixed

coverages?

The chart below shows the change in the average

amount of written premiums in the automobile

vehicle group of MTPL insurance.

As you can see in the line chart above, while the

prices are low and stable in 2014, a dramatical

rise has started since the second quarter of 2015.

The rising trend has continued in the first quarter

of 2016 and then followed by a more static and

slightly downward picture.

Yukarıdaki bilgilerden hareket ederek birkaç

soru soralım; sigortalılar teminatları sabit olan

trafik poliçesi satın alırken fiyat odaklı mı hareket

etmekte?

Aşağıdaki grafikte, Trafik Sigorta'larında otomobil

araç grubunda süre bağımlı yazılan poliçe primi

değişimi gösterilmiştir.

Grafikten görüleceği üzere, 2014 yılı fiyatların düşük

ve durağan olduğu bir yıl iken, 2015 ikinci çeyrek

başından itibaren fiyatlar dramatik bir şekilde

yükselmeye başlamıştır. 2016 ilk çeyrekte yükselme

devam etmiş, sonrasında ise daha durağan ve biraz

aşağı yönlü bir görüntü çizmiştir.

Grafik 1 – Trafik Ürünü Otomobil Araç Grubu Ortalama Yazılan Primi (Süre Bağımlı)

Graph 1 – AverageWritten Premium in Liability Insurance Automobile Category (Time Dependent)

200

Time Dependent Average Premium

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

2014 2015 2016

01

02

03 04

05

06

07

08

09 10 11

12