Previous Page  57 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 57 / 104 Next Page
Page Background

57

Time Dependent Average Premium

Expert View

· Uzman Gözüyle

İdeal bir fiyat hassasiyetli pazarda, baloncukların

grafiğin üzerindeki ok yönünde (mavi renkte)

sıralanması beklenir. Fiyatlar yükseldikçe pazar payı

azalmalıdır. Öte yandan grafikler incelendiğinde,

düşük ve durağan fiyatların olduğu 2014’te fiyat

hassasiyeti gözlenmez iken, fiyatların hızlı bir

şekilde yükselmeye başladığı ve yıl boyunca sürekli

yükseldiği 2015’te pazar payı düşük firmaların

büyüdüğü, fiyatların en yüksek seviyeye ulaşarak

durağan hale geldiği 2016’da ise sektör lideri ilk

5 firma özelinde fiyat hassasiyetli bir duruma

gelindiği görülmektedir. Bu bilgilerden hareketle,

teminatlar sabit olsa da düşük fiyatlı pazarda

fiyat hassasiyetinin gözlemlenmediğini, fiyatlar

yükseldiğindeyse pazar payına etki edecek

ölçüde fiyat hassasiyeti ile poliçe satın alındığını

söyleyebiliriz.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde yukarıda

bir örneğini sunduğumuz sorulara, teknik

hiçbir bilgimiz olmadan (örneğin SQL cümleleri

yazmadan), hazırlanan İş Zekası Modeli üzerinden

sürükle-bırak yöntemi ile cevaplar bulabiliyoruz.

Milyarlarca veri üzerinden bu tip analitik raporları

hızlı ve anında oluşturabilmek için öncelikle çok iyi

tasarlanmışbirveri ambarına ihtiyaçduyulur. Çünkü

kaynak sistemler, analitik raporlama ihtiyaçlarını

karşılamaktan ziyade operasyonel işlemleri en hızlı

şekilde tamamlamak ve veri tabanına ilgili kayıtları

saliseler içinde işlemek üzere tasarlanmışlardır.

Büyük veri kümeleri üzerinde hızlı sorgulamalar

yapmak içinse özelleşmiş veri tabanlarına yani veri

ambarlarına ihtiyaç vardır.

2016

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

In an ideal price-sensitive market the bubbles

would be expected to line up in the direction

of the arrow on the graph (in blue). Market

share should decrease as the prices increase. So,

looking at the charts, we can see that; there’s no

price sensitivity in 2014 when prices were lower

and more stable; companies with lower market

share started to grow in 2015 when the prices

have started to increase rapidly and continued

to increase throughout the year; however in 2016

when prices reached their peak and stabilized in

there, price-sensitivity became clearly visible for

top five companies. Based on this information,

we can say that although the coverages are fixed,

the price sensitivity is not observed in the low-

priced market; and that when the prices started to

increase, customers purchased policies with price

sensitivity enough to influence the market share.

At Insurance Information and Monitoring Center

without any technical knowledge (for example

without writing any SQL queries) we can find

answers to the questions above, by dragging and

droping the dimensions and measures on the

Business Intelligence Model we’ve built. In order

to create such analytical reports quickly and in

real time using billions of data, first of all a well-

designed data warehouse is needed. Because

the source systems are designed to complete

operational tasks as quickly as possible and to

insert relevant records in the database within

milliseconds rather than meeting analytical

reporting needs, customized data bases, in other

words, data warehouses are needed in order to

make quick analytic queries on large data clusters.