Previous Page  60 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 60 / 104 Next Page
Page Background

60

Uzman Gözüyle ·

Expert View

Telematik

sistemi

sigorta

ürünü,

teknoloji

cihazları

ve katma değerli servisleri

birleştirilerek topluma faydalı

ürünler ortaya koymaktadır.

Sistem sayesinde hem araç

sahipleri hem de sigorta şirketleri

kazanmaktadır. Araç sahipleri

sadece daha hesaplı poliçeye

sahip

olabilmekle

kalmayıp

sistemin sağladığı birçok katma

değerli servisi kullanabilecekler.

Sigorta şirketleri müşterilerini

daha iyi analiz edebilecek,

müşteri memnuniyetini arttırıp

müşterinin kendi şirketlerine

bağlılığını sağlayabilecekler.

Maddi ve Bedeni Kazaların

Şiddeti ve Sayısı Azalacak!

Sistem sürücülere geri bildirim

sağlayarak ve iyi sürücüleri ödüllendirerek

Türkiye’deki

sürüş

kalitesini

artmasını

sağlamaktadır. Sürüş kalitesinin artması ve

sürücülerin daha bilinçli hale gelmesiyle kazaların

sayısı ve şiddeti azalmaktadır. Sistem devreye

girdikten sonra ilk etapta %30 oranında hasar

iyileşmesi beklenmektedir.

Kazaların azalmasıyla birlikte bedeni hasarlı

kazalarınoranıdaazalacaktır.Busayede insanımızın

trafik kazaları sonucu vefat etme ya da sakat kalma

oranları da düşecektir.

Kazaların azalması ve hasar maliyetlerinin düşmesi

ile birlikte kazalarla bağlantılı yedek parça ithalatı

da azacaktır. 2015 yılında kazalarla bağlantılı yedek

parça ithalatı 11,8 milyar TL’dir. %30’luk iyileşme

sayesinde ülke ekonomisine 3,5 milyar TL’lik katkı

sağlanacaktır.

Telematics

system

offers

products for the benefit of

society by combining insurance

products, technology devices

and value added services.

Thanks to this system, both

vehicle owners and insurance

companies make gains. Vehicle

owners not only get access to

lower priced policies but also are

able to use many value added

services offered by the system.

With this system, insurance

companies will be able to better

analyze their customers, achieve

higher customer satisfaction and

improve customer loyalty.

Severity and Prevalence of

Accidents with Material and

Physical Damage will Decrease!

The new system will be providing feedback to

drivers and reward good drivers, and consequently

help improve overall driving quality in Turkey. With

improved overall driving quality and increased

awareness on the part of drivers, number of

accidents and their severity would decrease. After

deployment of the new system, a claim reduction

of around 30% is expected in the first phase.

With decreased prevalence of accidents, rate of

accidents with physical damage would decrease

as well. As a result rate of casualties or disabilities

caused by accidents would decrease in our country.

With lower accident rates and lower claim costs,

spare part imports related to accidents would

decrease as well. Total level of imports for spare

parts related to accidents in 2015 was 11,8 billion

TL. With a 30% improvement, a contribution of 3,5

billion TL will be made to national economy.

TELEMATİK SİSTEMİ İLE

HASARLAR %30 AZALACAK!

TELEMATICS SYSTEM TO LOWER CLAIMS BY 30%!

Cüneyt GÜL

Kurumsal Çözümler

Enterprise Solutions