Previous Page  18 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 104 Next Page
Page Background

18

DASK

olarak

başlıca

hedefimiz

depreme

hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini arttırarak

sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu

deprem sigortası güvencesi altına almak. DASK

olarak kâr amacı gütmeyen ve faaliyetlerinin

merkezine bilinçlendirmeyi almış bir kurumuz.

Dolayısıyla toplumun farklı kesimlerine yönelik,

çok çeşitli mecraları kullanarak, hem ulusal hem

de yerel ölçekte pek çok bilinçlendirme ve tanıtım

projesini hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Hasar Ödemeleri

Doğal Afet Sigortaları Kurumu kurulduğu

günden itibaren 22.237 dosya için

173 milyon TL ödeme yapılmıştır.

2011

yılında

meydana

gelen

Van depreminde, hasar gören

sigortalı ev sahiplerine toplam

122 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Eğer tüm konutlar sigortalı

olsaydı ödenecek toplam sigorta

tazminatı çok daha yüksek olurdu.

Bu bakımdan, sigorta alışkanlığının

yaygınlaşması, maddi kayıpların hızlı ve

doğru bir şekilde telafi edilmesi bakımından

vazgeçilmez bir durum.

Hasar Yönetiminde Otomasyon

Dönemi

Olası bir deprem durumunda sigortalıların

hasarlarının

en

hızlı

ve

doğru

şekilde

karşılanabilmesi, depremin yaşandığı bölgelerde

günlük yaşamın normal seyrine dönebilmesi ve

deprem acılarının hafifletilmesi açısından büyük

önem taşıyor.

Nüfus ve yüzölçümü açısından büyük ülkelerde, bir

deprem felaketi sonrasında hasar tespit ve tazmin

çalışmalarının hızla başlatılması için kapsamlı

operasyonel becerilere ihtiyaç duyuluyor. Doğal

Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bu alanda örnek

bir çalışmaya imza atarak kendi bünyesinde Afet

Yönetim Sistemi’ni geliştirdi.

As DASK, our main goal is to increase preparedness

and insurance awareness in relation to earthquakes

and as a result, to ensure that all of the houses

in our system have earthquake insurance

coverage. DASK is a non-profit organization

whose main focus in increasing public awareness

about the issue. Thus, we’ll continue to bring

to life numerous other awareness raising and

promotional projects both at the national and

local level using numerous communication media.

Claim Payments

Since it was founded, Turkish National

Catastrophe Insurance Pool has paid claim

compensation in the amount of 173

million TL for 22.237 files. After Van

Earthquake that happened in 2011, a

total of 122millionTLwaspaidtohouse

owners with earthquake insurance

coverage. If all houses had been under

coverage, the total claim amount to be

paid would have been much higher. In

that sense, making earthquake insurance

widespread is crucial in terms of compensating

for material losses in a rapid and correct manner.

Era of Automation in Claim

Management

Ability to compensate for the losses of

beneficiaries after an earthquake in a rapid and

correct manner is crucial in terms of ensuring

quick normalization of life in areas affected by

the earthquake and in terms of ameliorating

the grievance caused by the earthquake.

Incountrieswithhighpopulationandbiglandareas,

comprehensive operational skills are needed in

orderinitiateappraisalandclaimprocessesinarapid

fashion following an earthquake. By undersigning

an exemplary project in this area, Turkish National

Catastrophe Insurance Pool (DASK) has developed

it in-house Disaster Management System.

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment