Previous Page  34 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 92 Next Page
Page Background

34

SBM’den ·

From SBM

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte

en az iki aracın maddi hasarlı

bir kazaya karışmaları sonucu,

tarafların anlaşarak sigorta şirketi

ya da polise gerek kalmadan,

aralarında düzenlemiş olduğu

tutanaktır. 2014 Ekim ayına

kadar yalnızca yazılı olarak

düzenlenebilen bu tutanaklar

artık akıllı telefonlardaki Mobil

Kaza Tutanağı uygulaması ile çok

daha hızlı bir şekilde ortalama

5 dk içerisinde düzenlenebiliyor.

Dolayısıyla kaza anında mobil

uygulamayı kullanmak hızlı sonuç

almada büyük fayda sağlıyor.

Kaza Tespit Tutanağı’nın her

iki şekilde de düzenlenmesi

esnasında kazazedelerin aşağıda

ifade edilen bilgileri eksiksiz ve

tam olarak yazmaları daha sonra

değerlendirme yapan sigorta şirket yetkililerinin

ve Komisyon üyelerinin kazazedeler hakkında

kusur yönünden doğru karar vermesini sağlayarak

tarafların mağdur olmasını önleyecektir.

Yazılı

olarak

düzenlenen

Kaza

Tespit

Tutanaklarında;

Kazanın gerçekleştiği doğru tarih (gün, ay, yıl )

olarak yazılmalı,

Kaza anında aracı kullanan sürücülere ait sürücü

belgesine ait bilgiler,

Kazaya karışan araçlara ait kaza tarihini kapsayan

sigorta bilgileri. Kazaya karışan araçlara ait

bilgiler (plaka, şasi numarası, marka model)

Kazanın gerçekleştiği yerin krokisinin doğru

ve anlaşılır şekilde olması, tutanağı oluşturan

sürücüler tarafından çizilen krokide kazanın vuku

bulduğu yerin (kontrolsüz dörtlü kavşak, dönerli

adası bulunan kavşak, T kavşak, normal yol,

Accident Report is the report

created among parties involved in

a traffic accident by at least two

vehicles with material damage,

by reaching an agreement among

themselves without having to

refer the accident to the insurance

company or the police. These

reports which could be arranged

in paper form until October 2014,

can now be arranged very quickly

– within 5 minutes on average –

and conveniently using the Mobile

Accident Report application on

smart phones. As a result, using

the mobile application at the time

of accident brings a great deal of

convenience and speeds up claim

processing.

Ensuring that parties involved

in an accident provide the below

mentioned information completely and correctly

at the time of accident report creation either

electronically or by using paper form, would result

in amore correct and effective fault assessment on

the part of insurance companies and commission

members and prevent mistreatment of parties.

With the accident reports prepared using paper

forms the following information should be

provided;

The correct date (day, month, year) of the accident

Driver’s license information of the drivers involved

in the accident,

Insurance information as of the accident date for

the vehicles involved in the accident should be

entered correctly.

Information regarding the vehicle involved in the

accident (license plates, chassis number, make and

model)

KAZA TESPİT TUTANAĞI VE KUSUR

DEĞERLENDİRMELERİ

THE ACCIDENT REPORT AND FAULT ASSESSMENTS

Adil Aksoy

Kaza Kusur Değerlendirme Komis.

The Fault Assessment Commission