Previous Page  31 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 92 Next Page
Page Background

31

From SBM

· SBM’den

New Screens

With the new screens, every insurance company

can now;

Viewthedetailsof records,whichare in“Preliminary

Review” phase and upload their apologia letter and

send it to the Insurance Arbitration Commission

via the Insurance

Application Replies

screen.

View the details of records, which are in “Objection

Review” phase and upload their apologia letter and

send it to the Insurance Arbitration Commission

via the

Objection Application Replies

screen.

View the list of application and objection records

finalized as of the current month via the

Monthly

Finalized Applications

screen.

Viewthe list of all application and objection records

in every processing phase related to the insurance

company via the

All Applications

screen.

In addition, the insurance companies are now

authorized to register their own deputies/

representatives in the system and make updates

when necessary via the new screens.

Yeni Ekranlar

Yeni ekranlar sayesinde her sigorta şirketi;

Sigorta Başvuru Cevapları

ekranından “Ön

inceleme” durumundaki kayıtlarını detayları

ile görüntüleyip savunma niteliğindeki cevap

yazısını yükleyerek Sigorta Tahkim Komisyonu’na

iletebiliyor.

İtiraz Başvuru Cevapları

ekranından “İtiraz

İnceleme” durumundaki kayıtları detayları ile

görüntüleyip,

savunma

niteliğindeki

cevap

yazısını yükleyerek Sigorta Tahkim Komisyonu’na

iletebiliyor.

Aylık Sonuçlanan Başvurular

ekranı ile, içinde

bulunulan ay itibariyle sonuçlanmış başvuru ve

itiraz kayıtlarının listesini görüntüleyebiliyor.

Tüm Başvurular

ekranı ile kendisi ile ilgili olan tüm

başvuru ve itiraz kayıtlarını her dosya durumunda

görüntüleyebiliyor.

Ayrıca yeni ekranlar aracılığı ile sigorta şirketi kendi

vekil/temsilcilerini sisteme kayıt edip güncelleme

yetkisine de sahip oldu.