Previous Page  30 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 92 Next Page
Page Background

30

SBM’den ·

From SBM

Sigorta Tahkim

Komisyonu Ne Yapar?

Sigorta ettiren veya sigortadan

menfaat sağlayan kişiler ile

Komisyon’a

üye

sigorta

kuruluşları arasındaki sigorta

sözleşmesinden

kaynaklanan

uyuşmazlıkların

çözümünü

Sigorta

Tahkim

Komisyon'u

gerçekleştirmektedir.

SBM Çalışması Öncesi

İşleyiş Nasıldı?

Yapılan çalışma öncesi sigorta

şirketleri

cevap

yazılarını

Komisyon’a e-posta ile gönderip daha sonra kargo

ile yazı asıllarını iletmekteydi. Bu durum hem şirket

hem de Komisyon için mail trafiğinin artmasına

ve iş takibinin büyük ölçüde zorlaşmasına sebep

olmaktaydı.

SBM Yenilikleri Neler?

Yaptığımız çalışma ile, Komisyon, artık sigorta

şirketlerinin kendilerine atadığı başvuru ve itiraz

kayıtlarını kontrol ve takip edilebiliyor. Sigorta

şirketlerinden başvuru ve itiraz aşamalarında talep

ettiği savunma niteliğindeki cevap yazıları sisteme

yükleyebiliyor. Sigorta şirketleri ise artık kendileri

ile ilgili açılan başvuru ve itiraz kayıtlarını web

ekranımız üzerinden görüntüleyebiliyor ve cevap

yazılarını sistem üzerinden Komisyon’a iletebiliyor.

What does the Insurance

Arbitration Commission

do?

Insurance

Arbitration

Commission

manages

and

resolves disputes arising from

insurance agreements signed

between insurance policyholders

and beneficiaries and the

insurance companies that are the

members of the Commission.

How did it work before

SBM’s Initiative?

Before SBM’s initiative, insurance

companies had to send their official

replies to the Commission via e-mail and then send

the hardcopy correspondence via cargo delivery.

This used to result in increasedmail traffic both for

the Commission and the insurance company and

hinder case processing.

What novelties has SBM brought?

With this new initiative we’ve completed, the

Commission is now able to check and follow up

the application and objection records sent by

insurance companies to the Commission and is

able to upload to the system the official apologia

requested by the Commission from the insurance

companies as part of the objection process. And

the insurance companies can view on our web

screen; the application and objection records

opened in relation to the insurance companies and

can send official replies to the Commission via this

system.

SİGORTA ŞİRKETLERİ TAHKİM UYGULAMASINA ERİŞİYOR!

INSURANCE COMPANIES HAVE ACCESS TO THE ARBITRATION APPLICATION

Canan Parlak

Sigortacılık Çözüm Geliştirme

Insurance Solutions Development