Previous Page  29 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 92 Next Page
Page Background

29

Project management offices have

had a positive effect on the periodic

technical profitability of companies

with PMOs.

Proje yönetim ofislerine sahip

şirketlerin tamamının dönemsel

teknik karlarında ilk yıl itibari ile

olumlu etki görülmüştür.

1

2

3

4

5

6

Prim dağılımı verilerine göre

ilk 10 şirketin 8 tanesinde PYO

bulunmaktadır.

Based on premium distribution

data, 8 of the first 10 companies

have a PMO.

Teknik kar zarar verilerine göre

ilk 10 şirketin 6 tanesinde PYO

bulunmaktadır.

Based on technical loss data,

6 of the first 10 companies

have a PMO.

Proje yönetim ofislerinin

sektördeki yaygınlığı %33

oranında bir hacime sahiptir.

33% of the insurance

companies have project

management offices.

Sektörde yürütülen projelerin

%58’i ilgili iş birimleri

tarafından yönetilmektedir.

58% of the projects carried

out in the sector are carried

out by the relevant business

units.

Sektörde proje yönetimi

alanında çalışanların,

sektör çalışanlarına oranı

%0,61’dir.

Ratio of the number

of employees working

in the area of project

management in the

sector to total number of

employees in the sector

is 0,61%.

Son 4 yılda sektördeki

proje yönetim ofislerinin

sayısında

%100 artış görülmüştür.

During the last 4 years,

number of project

management offices in the

sector has increased by

100%.