Previous Page  14 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 92 Next Page
Page Background

14

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

tabanlı mimarinin kurulması ile dış entegrasyonlar ve yeni

teknolojilere daha rahat uyum sağlama konusunda önemli

bir adım attık. 2011 yılında dağıtım kanallarımızın hizmetine

sunduğumuz web tabanlı kullanıcı önyüzümüz ile her yerden

ulaşılabilir bir ortam sağlamış olduk. Milat kabul ettiğimiz bu

yıllara paralel olarak geliştirmelerimiz ana paketlerin yanında

yürüyen yardımcı uygulamalar ve dış kaynak kullanılarak

hayatageçirilmiş uygulamaların iç kaynak kullanılarak baştan

yazılması ile devam etti ve ediyor. Günümüzde kullandığımız

uygulamalara

baktığımızda

kaynak

kullanarak

geliştirdiğimiz ve kaynak kodlarına sahip olduğumuz

güncel teknolojilere sahip uygulamaların ağırlıkta olduğunu

görmekteyiz. Süreç otomasyonu ve kağıtsız iş yapış şekline

geçiş olarak tanımlanabilecek dönüşümümüz yıllar geçtikçe

değişen ve gelişen teknolojilerin ışığında kendini adapte

etmektedir. Özellikle internet kullanımı ve mobil cihazların

yaygınlaşması, mobil internet hızının sürekli artarak gündelik

ihtiyaçları mobil cihazlardan karşılayabilecek hale gelmesi ve

kullanıcı profilinin de buna hızlıca adapte olması sonucunda

şirket teknolojik hedeflerimiz de bu amaca paralel olarak

değişmektedir. 2000’li yılların ilk yarısında dağıtım ağının

online 7/24 çalışabilmesi nimet olarak kabul edilirken

artık günümüzde hem müşterilerimizin, hem dağıtım

ağımızın hem de iç kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını bu mobil

dünya üzerinde kolaylaştırabilecek çözümlere odaklanmış

durumdayız.

Dijitalleşme konusunda sadece müşterilerimiz ve dağıtım

kanallarımız için değil, eksperler, tamirhaneler, avukatlar, te-

darikçi firmalarımız gibi iş ortaklarımız ve iç kullanıcılarımız

için de online çözümler yaratmaktayız. Anlaşmalı tamir-

hanelerimizde kameralı online ekspertiz, risk mühendisleri

için tablet kullanımlı mobil uygulama, acentelerimiz için

özellikle KOBİ sektörüne yönelik online ön ekspertiz sistemi

yakın tarihlerde devreye aldığımız inovatif çözümlerimizin bir

kısmıdır. Kendi kullanıcılarımız için işyeri dışında kullanabil-

meleri için sunduğumuz mobil uygulama AXABiz izin talep

ve onayı, satın alma talep ve onayı, fon yönetimiş işlemleri

gibi birçok işlemi mobil cihazlar üzerinden parmak izi doğru-

laması ile sağlamaktadır. Yine sektörün bir ilki olarak e-deft-

er uygulamasına geçerek şirket adına yüksek tasarruf sevi-

yelerini elde ettik.

2003 yılında kullanıma başladığımız veri ambarı ve veri

madenciliği çözümlerinde bu yıl çıtayı bir üst seviyeye taşıyıp

big data teknolojisi ile birlikte ileri seviyede veri analitiği

kullanmaya başladık. Global gücün bir parçası olarak

AXA’nın grup olarak önderlik ettiği ve yatırım yaptığı bu

teknolojide ortak deneyimlerden faydalanarak yeni projeleri

hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu grup inisiyatifinin devamı

olarak lokal olarak da kendi “Data Lake”imizi kurarak bu

konudaki AR-GE çalışmalarımızı ilerletmek 2016 projelerimiz

arasındadır.

of service-based architecture in 2005, we’ve taken a major

step for easier adoption of new technologies and for external

integrations. In 2011, with our new user front end, which we

offered for use by our distribution channels, we developed an

environment that can be accessed from everywhere. Parallel

to these years, which we considered to be a millennium, our

product development process continued with auxiliary

applications supporting main packages and redevelopment

of applications, which were originally commissioned using

external resources, using internal resources. Looking at

the applications we currently use, we see that applications,

which utilize technologies that we developed using internal

sources, the sources codes of which we have, are used pre-

dominantly. Our transformation, which we can be defined

as a transition to process automation and paperless work

procedures, adapts itself in light of the technologies that

evolve and develop over time. Especially Internet use and

proliferation of mobile devices, as well as increased mobile

Internet speeds giving the ability to complete daily tasks on

mobile devices, and resulting in the users to quickly adopt

these changes, have caused our company to adapt its tech-

nological goals accordingly. While online operation of the

distubution network was seen as a blessing in early 2000s,

today we’ve focused on solutions that would facilitate the

needs of our internal users and our distribution network.

In the area of digitization, we develop online solutions not

only for our customers and distribution channels but also

for our business partners like experts, repair shops, solici-

tors, and for our internal users. Among the innovative solu-

tions we’ve commissioned recently are online expertise using

cameras at partner repair shops, mobile application used

on tablets for risk engineers, and the online pre-expertise

system for our agencies and aimed at especially small and

mid-sized businesses. Our new mobile application AXABiz

gives the users the ability to complete numerous tasks such

as permission request and approval, procurement request

and approval, and fund management processes on their mo-

bile devices using finger print verification. Also with our new

application called e-defter (e-ledger), we’ve achieved high

levels of savings for our company.

With the data warehousing and data mining solutions,

which we started using in 2003, we raised the bar this year

and started using advanced data analytics based on big data

technology. By utilizing our company’s global experience in

this technology, which is pioneered by AXA group at the

global level, we’re planning to commission new projects.

As a continuation of this group initiative, we’re planning to

establish our own Data Lake and start working on R&D in

2016.