Previous Page  19 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 92 Next Page
Page Background

19

Generali Sigorta Türkiye’deki sigortacılık faaliyetlerine Os-

manlı Dönemi’nde başladı ve 1989’dan beri de bugünkü adıyla

elementer sigortacılık faaliyetlerini sürdürmeye devam etmek-

te. Bu geçmişiyle %100 İtalyan sermayeli Türkiye’nin en köklü

sigorta şirketi diyebiliriz.

Generali Sigorta 2013 yılında Türkiye’deki faaliyetlerine

“değişim ve dönüşüm” stratejisi ile önemli bir başlangıç yaptı.

Generali Grup’tan aldığı güçle Türkiye’deki yatırımlarına devam

ederek, doğru kanal üzerinden doğru müşteriye doğru sigorta-

cılık çözümlerini doğru fiyatlama politikası ile sunan sektörün

yenilikçi ve dinamik sigorta şirketi olmayı hedef olarak belirledi.

Bu hedeflere ulaşmak yeni teknolojileri hayata geçirmeyi ve

digital dönüşüm sürecini başlatmayı şart koşuyordu. Gene-

rali Sigorta’yı geleceğe taşıyacak, farklı dağıtım kanallarını

destekleyecek, çok daha fazla sigortalıya çok daha kısa süre-

lerde hizmet verebilmeyi sağlayacak bir teknolojik altyapıya sa-

hip olunmalıydı. Dolayısıyla 2013 yılından itibaren bu amaçlara

hizmet edecek bir dizi yeni teknolojik yatırım kararı da ardı sıra

geldi ve tüm BT altyapısı yeniden şekillendirildi. Temel sigor-

Generali Sigorta started its insurance business during the Ot-

toman state era and since 1989, the company continues to pro-

vide elementary insurance services under its current name. It is

a 100% Italian investment and is also Turkey’s most profound

insurance company.

In year 2013, Generali Sigorta made a new start for its insurance

operations with its “change and transformation” strategy. With

the strength it takes from Generali Group, it continued its

investments in Turkey and set its goal as becoming the innova-

tive and dynamic insurance company of the sector that offers

the right insurance solutions at best prices to the correct cus-

tomers via the right channel.

Reaching these goals required commissioning new technologies

and initiating the digital transformation process. There had

to be a technological infrastructure that would carry Generali

Si- gorta to future, support different distribution channels, and

give us the ability to provide faster service to more customers.

Thus, a series of new technological investment decisions to

serve this purpose came one after the other after year 2013 and

Novel Technologies in the Insurance Industry and Digitalization

Sİgorta Sektöründe Yenİ Teknolojİler ve

Dİjİtalleşme

Emre

BİLGİN

*

* Bilgi Teknolojileri Müdürü

/ IT Manager

Generali Sigorta