Previous Page  16 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 92 Next Page
Page Background

16

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

linen durumda, teknolojik devrim sayesinde her türlü bilgi-

ye hiç zorlanmadan evimizde ya da iş yerimizde ve hatta

cep telefonlarımız ile anında ulaşabilmekteyiz. İnternet

sayesinde çalışma ortamlarımıza da anlık olarak erişebili-

yor ya da sosyal hayatımıza ait işlemleri anlık olarak yapa-

biliyoruz. Bu duruma istinaden, yapılan işlemlerin güvenilir

olarak yapılabilmesi ve işlemlere ait verilerin muhafaza

aşamasında tüm alanların kontrol edilmesi, vazgeçilemez

bir durum olmuştur. Bu durum sigortacılık alanında da, tüm

kişi ve kurumların yaptıkları işlemler neticesinde, özel ve

aynı zamanda işlemsel veriler içerdiğinden, en önemli konu-

lar arasında yer almaktadır.

Sigortalı ve sigortacı arasında köprü oluşturan bilgi sistem-

lerinin, üstlendiği kurgu bakımından, özerklik ve önem arz

eden bilgiler içermesi nedeniyle, korunması ve muhafazası

edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bilgilere dış kaynakların erişiminin engellenebilmesi

ve amacı dışında kullanılmasının önlenmesi için yapılan

çalışmaların sürekli ve devamlı olmasıyla teknolojiyi

yakından takip eden ve değişimlere karşı eş zamanlı

olarak karşılık verebilecek esneklik içeren yapı da olması

gerekmektedir.

Doğa Sigorta, bilgi teknolojileri alanında dünyanın önde ge-

len firmalarıyla partnerlik yapması ve güvenlik sistemlerine

verdiği önemle, tüm üye ve birlikte çalışmakta olduğu ku-

rumların verilerini, Doğa Sigorta Bilgi Teknolojileri depart-

manı tarafından geliştirilmiş özel bir şifreleme sistemiyle

şifrelemektedir. Bu bilgileri, daimi olarak güncellenen ve

yapısal olarak 7 gün 24 saat izlenmekte olan bir güvenlik

sistemi ile Doğa Sigorta güvencesi altına almaktadır. Aynı

zamanda yapılan işlemlerin tamamında, özel bir loglama

sistemi sayesinde, yapılan tüm işlemler kaydedilmekte ve

bilgi teknolojileri güvenlik birimi tarafından belirli periyotlar-

la ilgili kayıtlar incelenerek, en optimum çözümler üzerine

durmaksızın çalışılmaktadır. Kullanmakta olduğumuz ve

geliştirmeler gösterdiğimiz tüm sistemlerimizin, teknolo-

jik altyapı ve sigortacılık anlamında ilgili mercilerce dikkat

çekmesi ve sigortacılık sektöründe gerçekleştirdiğimiz

yenilikler sebebiyle ödüllere layık görülmesi, kurgulamakta

olduğumuz sistemlerin kararlılığının ve doğruluğunun an-

laşılmasında büyük rol oynamıştır.

Doğa Sigorta Bilgi Teknolojileri ekibi olarak, en doğru strate-

jiyi belirleyerek, sektörümüzün ilerlemesinde ve gelişme-

sinde paydaş olmak, vizyonumuzun en üst sıralarında yer

almaktadır.

In today’s world where information is of utmost importance,

Internet has become the biggest resource with its techno-

logical advancements. At this point where technology has

brought us, we can easily access all kinds of information

from our home or office using our smartphones instantly

thanks to the technological revolution. And thanks to Inter-

net, we can also access our work environments instantly or

do things related to our social life immediately. Accordingly,

ensuring security of these actions and ability to control all

areas at the stage of storage of data has become a major

requirement. And this is among the most important issues in

the insurance industry as well, as it encompasses confiden-

tial and operational data of individuals and organizations

in the sector.

Because the information systems that serve as a bridge

between the policyholder and the insurance company, store

information that is private and important, their protection is

of utmost importance.

The efforts aimed at preventing unauthorized third party

access to and use of such information, should be both sus-

tainable and have a structure that allows enough flexibility

to follow and respond instantly to any technological change.

With its partnerships with the leading information techno-

logy companies in the world and the emphasis it places on

the security systems, Doğa Sigorta uses a special encryption

system developed by its own information technology de-

partment. And Doğa Sigorta ensures 24/7 ultimate securi-

ty of all transactions using a special logo placement system

and stores all data. Security unit of the IT department also

checks these records at regular intervals and works con-

tinuously on the most optimum solutions. All of our security

systems which we have developed and which are currently

being developed have attracted the attention of relevant or-

ganizations related to the insurance sector and have been

awarded for the innovations we’ve introduced to the in-

surance sector. And these have played a great role in ensuring

public appreciation of the profitability and correctness of all

systems we developed.

As Doğa Sigorta Information Technology team, one our main

missions is to act as a main stakeholder contributing to the

advancement and development of our strategy by determin-

ing the best strategy.