Previous Page  18 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 92 Next Page
Page Background

18

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

Detaylandıracak olursak;

InSyst

, ERGO Türkiye’nin

yeni teknoloji ve kullanıcı deneyimleri ışığında yeniden

oluşturduğu bilgi sistemleri altyapısı. Bu yeni altyapı ile

birlikte kullanıcılarımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet

sunmayı hedefliyoruz. Acentelerin bilgi teknolojileri

alanındaki ihtiyaçlarını temel alarak kurgulanan yeni

sistemde; kolay ara yüzler ve sadeleştirilmiş iş süreçleri

ile kullanım kolaylığı sağlanırken, mobil teknolojilere daha

kolay uyum sağlanabilmesi de mümkün olacak. Bu açıdan

InSyst; acente odaklılığı iş yapış modelinin merkezine alan

ERGO için teknolojik anlamda stratejik öneme sahip bir

yatırım niteliğinde.

Kasım 2015’te Düsseldorf’ta düzenlenen ve tüm grup şir-

ketlerinin dijitalizasyona ilişkin çözümlerini birbirleriyle pay-

laşmalarına olanak sağlayan “Digital Market Place” etkin-

liğinde de ERGO Türkiye olarak “Insyst” projemizle yer aldık.

iMonitor

ise,

ERGO

sistemiyle direkt olarak bağlantılı

çalışan, acentelerin prim üretim, hedef gerçekleştirme, ye-

nilemesi gelen poliçe adetleri, hasar prim oranı gibi üretim

ve karlılık kalemlerini doğrudan ilgilendiren bilgilerine anlık

olarak ulaşmasını sağlayan bir raporlama aracı. Tabletler ve

web üzerinden çalışan

iMonitor,

ERGO

sisteminde kesilen

her poliçenin anlık olarak kendi sistemine aktararak, acen-

tenin üretimini, hedef gerçekleşmesini takip edebilmesini

sağlıyor.

ERGO Türkiye’de Dijital Dönüşüm için atılan önemli adımlar:





2014 ortalarında devreye aldığımız

Fraud

çözümümüzle

hasar yönetiminde yeni bir yaklaşım geliştirdik.





2015 yılında uygulamaya başladığımız acente

dashboardu “

iMonitor

” çözümü ile acentelerimize

performanslarını anlık olarak takip edebilecekleri mobil

bir platform sağladık.





Geliştirmesi devam eden yakın zamanda belirli ürünler

için devreye aldığımız yeni teknolojilerle geliştirilmekte

olan temel sigortacılık çözümümüz “

InSyst

” ile hem

modüler hem de kolayca mobile entegrasyonu

yapılabilecek bir çözüme sahip olacağız.





Şu anda yürütmekte olduğumuz altyapı yenileme “

ITIS

projemizlemevcut altyapımızı bizi daha ileriye götürecek

ve sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıracak şekilde

tasarlayarak yenileyeceğiz.





Yakın bir zamanda başlayacağımız yeni bir projeyle

acentelerimize ve satış ekibimize ihtiyaç duydukları

bilgiyi, istedikleri anda ve yerde sağlayacak bir platformu

oluşturacağız.





Entegre ve daha hızlı hizmet vermemizi sağlayacak

backoffice çözümlerimizi yenileyeceğiz.

InSyst

is ERGO Turkey’s new information systems

infrastructure, which it created in light of new technologies

and user experiences. With this infrastructure, our goal

is to offer faster and seamless service to our users. In this

new system, which was configured based on the brokers’

information technology, needs, we offer simple interfaces

and simplified business processes as well as ease of use and

easier access to mobile technologies. In that sense, InSyst is

a technology investment with strategic significance for ERGO

that places “focus on the brokers” in the center of the way it

conducts business.

And as ERGO Turkey we participated with our “Insyst” pro-

ject, at the “Digital Market Place” event organized in Dus-

seldorf in November 2015 and allows all group companies to

share with each other, their digitalization solutions.

And

iMonitor

is a reporting tool that operates directly with

the

ERGO

system and allows brokers to access production

and profitability items such as premium generated, target

realization, number of policies to be renewed, and claim-pre-

mium ratios of the brokers.

iMonitor

is available both on mobile devices and desktops

and allows the brokers to transfer every policy created in

the

ERGO

system to their own systems, thereby helping the

brokers to track their own production and target realization

levels.

Important steps taken by ERGO Turkey towards Digital

Transformation:





With our

Fraud

solution, which we commissioned by mid

2014, we brought a new approach to claim management.





With our

iMonitor

solution, a dashboard application for

brokers, that we commissioned in 2015, we offered the

brokers a mobile platform whereby they can track their

performances in real-time.





Our basic insurance solution

InSyst

which we commission

for certain products with new technologies which are

currently in the product development phase, will give

us a solution that is both mobile and can be seamlessly

integrated to mobile devices.





With our infrastructure upgrading project

ITIS

, which

is currently underway, we’ll upgrade our infrastructure

in a manner that would help our company progress and

improve the quality of the services we provide.





With a new project, which we’ll start soon, we’ll be

offering our brokers and sales team a platform that will

provide them the information they need at any time and

anywhere.





We’ll upgrade backoffice solutions that will allow us to

provide integrated and faster services.