Previous Page  17 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 92 Next Page
Page Background

17

Hızla değişen ve gelişen teknoloji, hiç şüphesiz sigorta sek-

törünü de etkiliyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Ana hisse-

darımız Munich Re ve ERGO Grup, büyük bir yatırım ve

özel bir ekip ile sigorta sektöründeki dijitalleşme süreçlerini

yakından takip ediyor. Grubumuz, dijitalizasyon konusunda-

ki tüm inisiyatifleri destekleyerek, grup içi sinerjiyi artıracak

nitelikte projeler yürütürken, biz de ERGO Türkiye olarak “Di-

jital Dönüşüm Yol Haritamız” çerçevesinde

InSyst

ve

iMo-

nitor

adını verdiğimiz iki önemli proje yürütüyoruz.

ERGO Türkiye olarak, söz konusu projeleri odak alanımıza

alırken, biz dijitalleşmeyi acentelerimizi en iyi çözümlerle

destekleyerek onlara rekabette avantaj sağlamak olarak

algılıyoruz. Bu çerçevede, konuyu salt IT sistemlerinde

yapılacak geliştirmeler ya da süreçlerin otomatize edilmesi

olarak değerlendirmiyoruz. Bizim için dijitalleşme iş yapma

biçimimizin acente ve müşterilerimizin beklentilerinin

ötesinde yapılandırılması ve bunun teknolojik çözümlerle

fark yaratan bir noktaya taşınması.

Rapidly advancing and changing technology undoubtedly

influences and changes the insurance industry as well. Our

main shareholder Munich Re and ERGO Group, follow the

digitalization process of the insurance industry closely with

its team of experts and make investments in this area. While

our group supports all initiatives in the area of digitalization

and develop projects that would improve synergy inside

the group, we as ERGO Turkey, have initiated two major

projects called InSyst and

iMonitor

as part of our “Digital

Transformation Road Map”.

As ERGO Turkey, as we focus on the projects in question, we

perceive digitalization as achieving competitive advantage by

supporting our brokers with the best technological solutions.In

this regard,we don’t see digitalization only as improvements in

the IT systems or automation of systems. For us, digitalization

is about configuring the way we make business in a manner

that would surpass the expectations of our brokers and

customers and about offering technological solutions that

would distinguish our company from competition.

ERGO Turkey: “Digital Transformation Road Map”

ERGO Türkİye: “Dİjİtal Dönüşüm Yol Harİtamız”

Bülent

DAĞ

*

* Bilgi Teknolojileri Direktörü

/ IT Director

ERGO Türkiye