Previous Page  24 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 92 Next Page
Page Background

24

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

Sigorta şirketlerinin dinamik finans sektörünün birer parçası

olarak yüksek teknolojik değişebilirlik ve adaptasyon

yeteneklerinin olması sektörün gelişimi açısından olmazsa

olmaz önemde bir konu. Bilgi teknolojisi yatırımları insan

kaynağı yatırımları kadar şirketlerin bugünkü ve gelecekteki

hayatları açısından önemli olmaya başlamıştır.

Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik şirketlerimiz bu kabul

çerçevesinde bilgi teknolojisi alanındaki yatırımlarını ve

dijital dönüşüm çalışmalarını büyük bir özenle devam

ettirmektedir.

Şirketlerimizin

dijitalleşme

yolunda

gerçekleştirdiği

ve yapmaya devam ettiği çalışmaların kısa bir özetini

paylaşacağım, bu çalışmalar banka sigortacılığı modelini

başarıya götüren teknolojik dönüşümün reçetesi olarak

tanımlanabilir.

Entegrasyon çalışmaları

Sigortacılık sektörü, yakın bir döneme kadar rekabet tarzı

olarak fiyat bazlı bir strateji izlemiştir. Fiyat düşürülerek

pazarlama yapılması dönemi artık sona ermiştir. Yeni

ekonomide asıl hedef sigorta fiyatından ziyade müşterinin

istek ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak nitelikte sigor-

ta ürünlerinin sunulması olmalıdır.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinden sunduğumuz hizmetlerde,

ihtiyaç ve risk analizini entegrasyon sağladığımız sistemler

üzerinde gerçekleştiriyoruz. Sigortalanacak varlığın

ekspertiz sonuçlarının entegre edilmesiyle başlayan

süreç, SBM, Dask, Tarsim, Emeklilik Gözetim Merkezi

gibi kurumlarımızın sağladığı veriler ile analiz edilerek

müşterimizin ihtiyacı

olan ürünü belirleyip doğru fiyatlama

ile şube personelinin minumum efor harcayarak farklı

tahsilat enstürmanlarıyla satışı gerçekleştirmesi ile

sonuçlanmaktadır.

e-learning eğitimler

Şirketlerimizin acentesi olarak faaliyet gösteren banka

şubelerinde çalışan personelin sigortacılık ve bireysel

emeklilik konularında eğitilmesi ve güncel bilgiler ile do-

natılması müşterilerimizin sorularına cevap verebilmeleri,

yasal yükümlükleri yerine getirebilmeleri için eğitim alma-

ları çok önemli. Özellikle bankacılık faaliyetleri içerisinde

bu zamanı planlamak ve asgari maliyetler ile yönetmek

için e-learning sistemlerini kurduk. Bu eğitimler sonucunda

yaklaşık 9600 çalışanın SEGEM sertifikası, 4000 personelin

ise Bireysel Emeklilik Sertifikası alması sağlanarak, sigorta

sektörüne eğitim konusunda önemli bir katkı sağladık. Bu

kapsamdaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

It is vital for the development of the sector, for insurance

companies, which are part of the finance industry to have

technological adaptation skills. Information technology

investments have become at least as important as human

resources investments, for the current and future lives of in-

surance companies.

In line with this perspective, Ziraat Sigorta and Ziraat Emek-

lilik continue their IT investments and digital transforma-

tion projects in full throttle.

I will be sharing with you a short summary of the projects

that have been developed and continue to be developed by

our companies. These projects can be seen as the prescrip-

tion for the technological transformation that will help the

bank insurance model to be successful.

Integration Efforts

Until very recently, competition in the insurance industry

was based on price-based competition. The era of decreasing

prices to gain market share is over. In the new economy, the

real goal should be offering high quality insurance products

that will meet customer needs and expectations fully rather

than lower prices.

For the services we provide via Ziraat Bank branches, we

carry out need and risk analysis on the systems that we

integrated. The process which starts with the integration of

the expertise results for the asset under coverage, is analyzed

based on the data provided by Insurance Information and

Monitoring Center (SBM), Dask, Tarsim, and Pension

Monitoring Center and the product needed by our customer

is determined after which the product is sold with correct

pricing via different collection tools with minimum effort of

the branch personnel.

e-learning trainings

Training of the personnel working at bank branches that

serve as brokers for our companies in the areas of insurance

and personal retirement, and equipping them with current

information and skills is very important in terms of helping

them answer the questions from customers more effectively

and act in line with legal requirements.We set up the e-learn-

ing system especially for planning the training process as

part of the banking operations and for managing them with

minimum cost. As a result of these trainings around 9600

employees received SEGEM certificates and 4000 personnel

received Personal Retirement Certificate and we made a big

contribution to the insurance industry in terms of training.

And we continue to work on different training projects as well.