Previous Page  25 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 92 Next Page
Page Background

25

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

Karar Destek Sistemleri

Bilindiği üzere, raporlama araçları ve veri madenciliği, ku-

rumsal verilerin değerlendirilmesinde ve yöneticilere anlam-

lı bilgiler sunulmasında önemli rol oynamaktadır.

Ölçme ve değerlendirmeyi sağlayan sürekli yenilenen

KPI’lar belirlenerek büyük veriler ile analiz yapma ortamları

sağlanmıştır .

Artık bilginin saklanması yerine paylaşılması ve pay-

laşıldıkça artacağı görüşü daha yaygın bir hale gelmiştir.

Yüksek Erişilebilirlik

Şirketlerimizin en önemli stratejisi sürdürülebilir başarıdır.

Bunun için iş sürekliliği , kesintisiz ve güvenli hizmet odak

noktamız olup altyapı ve güvenlik yazılımları yatırımlarımız

sürekli devam etmektedir.

Sanallaştırma ortamı kurulmuş olup yüksek erişilebilirlik

mimarisi ile çalışılmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri

Müşterilerin daha fazla bilgiye ulaşabilmelerine imkan

sağlanmıştır. Poliçe, fiyat ve hasar tecrübelerini karşılaştırmak

amacıyla sosyal medyayı ve fiyat karşılaştırma sitelerini kul-

lanabilmektedirler.

Müşterilerle gittikçe daha fazla dijital iletişim kurmak, hem

dikkat çekmek hem de ürün ve hizmetlerin öne çıkmasını

sağlamak kritik önem taşımaktadır.

2015 yılında yeni bir proje başlattık ve müşterilerimizin

bize dokunduğu bütün kanallarımızda (şubeler, çağrı

merkezleri, internet şubelerimiz, bankalarımızın internet

şubesi) müşterilerimizin taleplerini, şikayetlerini en kısa

sürede anlamak ve almak, hizmeti hızlıca verebilmek için

iş süreçlerimizi yalınlaştırarak sistem üzerinden akışını

yönetmeyi hedefledik.

Dijital dağıtım kanalları ile müşterinin e-ticaret deneyimini

geliştirmek ve fiziksel operasyonu başarılı şekilde dijital

operasyona entegre etmeyi amaçladık.

Şirketlerimiz müşteri beklentilerini sağlamak, rekabette elini

güçlü tutmak ve riskleri bertaraf etmek adına yalınlaşma,

esnekleşme yolunda dijital projelere devam etmektedirler.

Decision Support Systems

As we all know, reporting tools and data mining, play a sig-

nificant role in assessment of organizational data and pre-

senting the senior executives meaningful information.

By determining KPIs that ensure measurement and appraisal

and are constantly renewed environments for carrying out

analysis with big data have been created.

Today there is common consensus that data has to be shared

rather than being hidden and that it will proliferate as it is

shared.

High Accessibility

The most important strategy of our companies is sustainable

success. To this end, our main focus is business continuity

and uninterrupted and secure service and our investment in

infrastructure and security software continue.

We have also set up a virtualization environment, which

operates with high accessibility architecture.

Customer Relations Management Systems

We have helped our customers access more information.

Now, they are able to use social media tools and price com-

parison websites to compare their policies, quotes and claim

experiences.

Being able to establish more digital contact with customers

is critical both in terms of attracting attention and empha-

sizing products and services.

In year 2015, we initiated a new project and we aimed to

manage our business processes over the system by simplifying

them in order to understand and receive customer requests

and complaints much faster in all our channels where we

contact our customers (such as branches, call centers,

internet branches, online branches of our banks)

We aimed to improve the e-commerce experience of the cus-

tomer with digital distribution channels and to integrated

physical operations to digital operations successfully.

Our companies continue to work in new digital projects with

the goal of meeting customer expectations, having competi-

tive power and to eliminate risks.