Previous Page  20 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 92 Next Page
Page Background

20

OPINION / COMMENT

GÖRÜŞ / YORUM

tacılık yazılımını ve bu yazılımın gerektirdiği donanım ve alt-

yapı ihtiyaçlarını değiştirmekle işe başladık. “Genersis” adını

verdiğimiz projemizle, son teknolojiye sahip entegre, para-

metrik ve tamamen web tabanlı bir sistem oluşturduk. Hemen

arkasından online satış ve CRM projelerini hayata geçirdik.

Tüm bu çalışmalar onlarca fiziksel ve sanal sunucuların bulun-

duğu bir donanım parkı, güçlü network sistemleri, data hatları

ve telefon sistemleriyle desteklendi. Digital dönüşüm süre-

cinin başlamasının üzerinden iki yıl gibi bir süre geçmeden

7*24 kesintisiz hizmet veren bir altyapı ve uygulama desteğini

sağlamış olduk. Böylece acentelerimiz ve satış temsilcilerimiz

teklif ve poliçe düzenleyebilme hızını artırdı. Direkt satış kanal-

ları üzerinden birkaç dakika içinde teklif, poliçeleştirme yapa-

bilir olduk. Risk değerlendirme süreçlerimiz hızlandı.

Koyulan hedefler doğrultusunda , ortaya çıkan iş ve teknolo-

ji ihtiyacı, içinde bulunduğumuz digital dönüşüm çağının

gereklerini yerine getirmemizi de zorunlu kılmış oldu ve bu

paralelde süreç ilerledi. Bu dönüşüm sadece teknolojik alt-

yapıların dönüşmesi demek değil elbette, şirketin tüm çalışan-

larıyla beraber katıldığı bir dönüşüm sürecini de anlatıyor. Yeni

birimlerin kurulması, mobil uygulamaların hayata geçirilmesi,

dinamik web sitesi yönetimi, sosyal medyanın özellikle satış

ve reklam argümanları olarak kullanılmaya başlanması yine bu

dönüşümün önemli köşe başlarını oluşturdu.

Buraya kadar bahsettiğimiz digitalleşme süreci bir yandan de-

vam ederken elbette yeni başka yatırımları da devam ettirmeyi

gerektiriyor. Bunlardan en önemlisi güvenlik. Digital dönüşüm

kurumun siber dünyaya açılmasıyla eşdeğer bir anlam taşıdığı

için güvenlik çözümlerinin hayata geçirilmesi gerekiyordu ve

bunu gerçekleştirdik.

Bu yıl projelerimiz arasında acente portalinin oluşturulması,

doküman ve süreç yönetimi projesinin hayata geçirilmesi , BI

ve raporlama projelerine ağırlık verilmesi, desktop sanallaştır-

ma yer alıyor.

Digitalleşme, BT yöneticileri olarak bizlerin yenilikçi fikir ve

projelere odaklanmamızı gerektiriyor. Geleneksel BT altyapıları

artık yerlerini tamamen sistemsel, otomatik işleyen yapılara

bıraktı. Tüm yenilikleri takip etmek, BT sektöründe hizmet

veren kurumlarla ilişkilere imkan tanıyarak yeni çözümleri

öğrenmek, özellikle sektör içinde farklı BT yöneticileriyle görüş

alışverişlerinde bulunmak digitalleşmeyi hızlandırmak adına

oldukça önemli.

Generali Sigorta olarak önemli bir avantajımız da elbette

globalde devam eden projeler. Giyilebilir teknolojiler, big data,

telematic gibi projeler Generali bünyesinde devam eden proje-

lerden sadece birkaçı. Bu teknolojilerle müşteriye özel sigor-

ta çözümlerinin sunulması ve risklere karşı daha uygun fiyat

politikası geliştirilmesi hedefleniyor. Bu projeler önümüzdeki

dönemlerde bizim digitalleşme yol haritamızın da içeriğini

oluşturuyor.

Sigorta sektörünün yeni teknolojiler ve digital dönüşüm strate-

jileri içinde önümüzdeki günlerde daha da hızlı gelişmeler

içinde yer alacağı mutlaktır

.

the whole IT infrastructure was restructured. We started by

changing the elementary insurance software and the hardware

and infrastructure requirements that this software system

necessitated. With our project titled “Genersis”, we developed

an integrated, parametrical and completely web-based system.

And then we initiated the online sales and CRM projects right

after that. All these efforts were supported with a hardware

park comprising dozens of physical and virtual servers, powerful

network systems, data lines and phone systems. Within less

than two years after the initiation of the digital transformation

process, we set up an infrastructure and application support

system that can provide 24/7 uninterrupted service. This way

our brokers and sales representative have been able to increase

their quote and policy arrangement speeds. We are now able

to provide quotes and policies via only minutes via direct sales

channels. Our risk assessment processes have been shortened.

In line with the targets we set, the prevailing business and

technology need made us have to meet the requirements of the

current digital transformation age and the process continued

accordingly. This transformation does not only mean transfor-

mation of technological infrastructure of course, but it is rather

a transformation process that the company enters into with all

its employees. Among the major corner stones of this transfor-

mation are establishment of new units, commissioning of mobile

applications, dynamic website management, and utilization of

social media tools especially for sales and advertising purposes.

The digitalization process we’ve talked about so far still con-

tinues and it of course requires other new investments. And the

most important one is security. Because digital transformation

also means that the organization has to open itself to the cyber

world, we had to bring to life certain security applications and

we did that.

Among this year’s projects are creation of the broker portal,

project for document and process management, IT and report-

ing projects and desktop virtualization projects.

Digitalization requires us-the IT managers- to focus on innova-

tive ideas and projects. Traditional IT infrastructures have been

totally replaced with systematic and automated structures. In

terms of speeding up the digitalization process, it is vital to

follow innovations closely, placing emphasis on organizations

providing service in the IT industry and to learn about new solu-

tions, and to exchange ideas with different IT managers

especially in the sector.

As Generali Sigorta another major advantage we have is that

we have project continuing at the global level. Projects like

wearable technologies, big data and telematics are only a few of

the projects that are currently underway within Generali Group.

With these technologies, we aim to developed custom insurance

solutions for our customers and to develop better pricing

policies tailored to different risk levels. These projects also make

up our digitalization road map for the coming term as well.

Insurance industry will definitely experience even faster changes

with regard to new technologies and digital transformation

strategies.