Previous Page  72 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 78 Next Page
Page Background

72

TRAFİK SİGORTASI

Liability Insurance

RAPOR

REPORT

2015 Ağustos ayı itibariyle sistemimizde yürürlükte bulu-

nan trafik poliçeleri ve yine TUİK tarafından 2015 Ağustos

ayındaki TUİK araç adedine göre hazırlanan sigortasızlık

verilerine göre, Sigortasızlık oranı en yüksek iller % 33.58’lik

oranıyla

Şanlıurfa

, % 31.69 ile

Kars

ve % 31.60 ile

Karaman

olarak dikkat çekmektedir.

Sigortasızlığın en düşük olduğu iller ise % 8.18’lik oranıyla

İstanbul

, % 9.55 ile

Bingöl

ve % 10.56 ile

Trabzon

olmuştur.

Araç grubu bazında sigortasızlık oranları incelendiğinde

ise en düşük sigortasızlık oranı %7,72 ile

Otomobil

gru-

bunda gerçekleşirken, en yüksek sigortasızlık %60,75 ile

Motosiklet

grubunda ortaya çıkmaktadır.

According to non-insurance data compiled based on liabil-

ity insurance figures in our system as of May 2015 and on

TUIK data regarding number of motor-vehicles as of May

2015, the cities with the highest non-insurance rates are as

follows;

Şanlıurfa

33,58%,

Kars

31,69%, and

Karaman

31,60%.

The cities where non-insurance rates are lowest are Istanbul

with 8,18%,

Bingöl

with 9,55% and

Trabzon

with 10,56%.

Looking at the non-insurance rates on the basis of vehicle

categories, it is seen that the lowest non-insurance rate is in

the

automobile

group with 7,72% whereas the highest rate

is in the

motorbike

group with 60,75%.

Sigortasızlık Oranı

Uninsured Rate

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Otomobil

Car

7,88%

18,09% 21,62%

11,66%

19,41%

34,12%

61,04%

35,73%

Minibüs

Minibus

Otobüs

Bus

Kamyonet

Truck

Kamyon

Lorry

Traktör

Tractor

Motosiklet ve

Yük

Motorbikes and

Freight

Sigortasızlık Oranı

Non-Insurance Rate