Previous Page  73 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 73 / 78 Next Page
Page Background

73

HAYAT SİGORTALARI

LIFE INSURANCE POLICIES

RAPOR

REPORT

Hayat Sigortaları kapsamında, 2015 yılının Ocak-Ekim ay-

larında yaklaşık 18.572 bin adet poliçe üretilmiştir. 2014-

2015 yıllarının Ocak-Ekim ayları kıyaslandığında Hayat

poliçelerinde %1’ lik bir düşüş meydana gelmiştir.

2014 - 2015 yılları Ocak-Ekim aylarında üretilen poliçe/ser-

tifika üretim adedi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

In the life insurance category, a total of 18.572 policies were

arranged during the January-October period of 2015. A com-

parison of the January-October periods of years 2014 and

2015 shows a 1% decrease in life insurance policies.

The graph below summarizes the number of policies/certifi-

cates arranged during the January-October periods of years

2014 and 2015.

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

2014

2015

Ocak

January

Mart

March

Nisan

April

Mayıs

May

Haziran

June

Temmuz

July

Eylül

September

Ekim

October