Previous Page  20 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 76 Next Page
Page Background

20

SBM’DEN

FROM SBM

Akıllı Telefonlardan Poliçe

Sorgulamak Artık Mümkün!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

(SBM) 2014 yıldız projelerinden biri

olan “Mobil Sigorta Sorgu” uygu-

laması IOS ve Android işletim sis-

temine sahip tüm akıllı telefonlarda

kullanıma açıldı.

SBMbu uygulama ileweb sitesi üzerin-

den sunduğu online işlem hizmetini bir

adım daha ileriye götürerek akıllı tele-

fonlara taşıyor. “Mobil Sigorta Sorgu”

ile sigorta poliçelerinin akıllı telefonlar-

da sorgulanabilmesi sağlandı.

Uygulama ayrıca, kolay ve hızlı bir

şekilde poliçe, acente, eksper, kaza tutanağı sorgulama ve

eksper atama gibi işlemleri de yapmaya olanak sağlıyor.

Uygulama ile Hangi Poliçe Sorgulamaları

Yapılabiliyor?

“Mobil Sigorta Sorgu” uygulaması ile Trafik ve Kasko Poliçe-

leri, Hayat sigortaları, Seyahat ve Sağlık Poliçeleri, Yeşil

Kart, Taşımacılık ve Koltuk Poliçeleri sorgulanarak poliçe

bilgileri kontrol edilebiliyor ve profil, poliçe bilgileri girilerek

birçok sigorta sorgu işlemi akıllı telefonlardan yapılabilmesine

imkan sağlıyor.

Eksperinizi Atayabilir ve Eksper Raporunuzu

görüntüleyebilirsiniz

Akıllı telefonunuzdan eksper atamak da mümkün. Uygu-

lama sayesinde poliçe ve hasar bilgileri girilerek Eksper

havuzundan eksper seçilebilir ya da sistem tarafından rastgele

seçme yöntemiyle eksper atama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınıza eksper atandığında, eksperin araç onarımı ile ilgili

belirlediği tüm detaylara ulaşmak çok kolay. Plaka, T.C. kim-

lik numarası ve hasar tarihi girilerek eksper raporu bilgilerine

kolayca ulaşılabilirsiniz.

It’s now possible to access your

policy via your smart phone!

“Mobile Policy Inquiry” application, one of

the star projects of Insurance information

and Monitoring Center (SBM) in 2014, is

now ready for use in all IOS and Android

smartphones.

With this new application, SBM took

one step further, the online services it

provides on its official website and brings

this service to smartphones. With the

“Mobile Policy Inquiry” application, it’s

now possible to access insurance policies

from smart phones.

With the new application, it’s also possible

to do conveniently and rapidly, other tasks

such as policy, agency, expert, accident report inquiries and

expert selection.

Which Insurance Policy Inquiries can be made via

the application?

With the “Mobile Policy Inquiry” application, the users can now

retrieve their Liability and Comprehensive Coverage Policies,

Travel and Health Insurance Policies, Green Card, Transportation

and Seat Policies and verify their policy information online. In

addition, with the application, the users can also enter their

profile information and policy information to make numerous

transactions regarding their insurance policies.

You can Appoint your Expert and Access your

Expert Report

It’s now possible to appoint an expert via smartphones. With the

new application, the users can enter policy and claim information

to select experts from the expert pool or allow the system to

randomly appoint an expert for them.

Once the expert is appointed for the case, users can easily

access all details determined by the expert about a vehicle’s

repair process. You can now easily access expert reports just by

entering license plate information, ID number and damage date.

Mobİl Sİgorta Sorgu İle

Polİçelerİnİzİ Sorgulayın!

ACCESS YOUR POLICY WITH MOBILE POLICY INQUIRY!