Previous Page  27 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 76 Next Page
Page Background

27

SBM’DEN

FROM SBM

Tablo I: Acil Durum Seviyeleri

Seviye Tanımı

1 Küçük olay

Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır





Olayın iş süreçlerini etkilemesi ihtimal dahilinde değildir.





Hizmet kesintisi yaşanmaz ya da ihmal edilebilir düzeydedir.





Personelden yaralanan yoktur.





Olayla operatörler ilgilenebilir ve olayı kapatabilir.





Olay genellikle 1 saat içerisinde çözülebilecek düzeydedir.





Olay, olay bitiminde raporlanır.





Tesise erişim ile ilgili sıkıntı bulunmamaktadır.

2 İşte önemsiz kesinti

Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır





Hizmet kesintisi ihmal edilebilir düzeydedir.





Hafif personel yaralanmaları bulunmaktadır (hastaneye kaldırılan

yoktur).





Olayın 2 saat içinde halledilmesi beklenir.





Tesise erişim ile ilgili sıkıntı işte önemli bir kesintiye yol

açmayacak düzeydedir.





Olay, olay bitiminde raporlanır.

3 Önemli kesinti

Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır





Hizmet kesintisi önemli düzeydedir.





İş faaliyetleri 2-4 saatten daha uzun süre etkilenmiştir.





Personelden hastaneye kaldırılanlar vardır. (Ölüm vakası yoktur)





Tesislere 2-4 saatten daha uzun süredir erişilemiyor durumdadır.





Olay ile ilgili belirli aralıklar ile raporlamalar gerçekleştirilir.

4 Çok büyük kesinti

Aşağıdakilerin biri veya daha fazlası uygulanır





Hizmet kesintisi önemli düzeydedir.





Yerel bölge genelinde çok yaygın bir olaydır.





İş süreçlerinde önemli kesinti bulunmaktadır.





Personelden ağır yaralı ya da ölenler vardır.





Tesislerde yıkıcı zararlar bulunmaktadır.





Olay ile ilgili belirli aralıklar ile raporlamalar gerçekleştirilir.

SBM, Acil Durum kapsamında tüm sunucu ve veri tabanı

altyapısını yedekli bir yapıya geçirerek topolojisini her geçen

gün daha da iyileştirmektedir.

(Şekil: Felaket Kurtarma Planı

Topolojisi).

Table 1: Emergency Levels

Level

Definition

1 Minor incident

One or more of the below applies





It is not possible for the incident to have an impact on the

business processes.





Service interruption will not be experienced or will be at a

negligible level.





None of the personnel is injured.





Operators can deal and close the incident.





The incident can usually be resolved within one hour.





The incident is reported after it is over.





There are no problems in terms of accessing the facilities.

2 Insignificant Business Interruption

One or more of the below applies





Service interruption is at a negligible level.





There are minor personnel injuries (nobody is hospitalized).





The incident is expected to be resolved within 2 hours.





Problem with accessing the facilities is at a level that wouldn’t

result in a major interruption in business activities.





The incident is reported after it is over.

3 Major Interruption

One or more of the below applies





Service interruption is at significant level.





Business operations have been affected for over 2-4 hours.





Some of the personnel have been hospitalized (no casualties).





Facilities cannot be accessed for over 2-4 hours.





Incident reports are created at regular intervals.

4 Very critical interruption

One or more of the below applies





Service interruption is at a very critical level.





It is widespread in the local area.





There are significant interruptions in business processes.





Some of the personnel are injured or have lost their lives.





There is destructive damage at the facilities.





Incident reports are created at regular intervals.

SBM improves its topology everyday by switching to a system

with emergency back-up capabilities for its servers and data-

base infrastructure (Figure: Disaster Recovery Topology).

Kaynakça

/Resources:

1.

http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1587

2.

http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=2168

3.

http://www.bsigroup.com/en-GB/iso-22301-business-continuity/

ORACLE

EMC

STORAGE

SBM

DATA

DOMAİN

BACKUP

ORACLE

EMC

STORAGE

DATA

DOMAİN

BACKUP

SBM

EMC SRDF

Replication

Datadomain

Replication

Oracle Dataguard

Replication

IPSEC Tunnel-over-INTERNET

Figure:

Disaster Recovery Topology

Şekil:

Felaket Kurtarma Planı Topolojisi