Previous Page  23 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 76 Next Page
Page Background

23

SBM’DEN

FROM SBM

sistemimize transfer etmekte, sigorta şirketlerinin üretim

ve tazminat bilgileri sistemimizde toplanarak, bu bilgilere

bağlı olarak anlık sorgulamalar yapılabilmesi sağlanmak-

tadır.Ayrıca konsolide edilmiş veriler üzerinden, iş zekası

raporları da yayınlanabilecektir.

Son zamanlarda ülkemizde giderek artan iş kazaları

ile birlikte ferdi kaza sigortası da sektör içindeki payını

artırmaktadır.

Ferdi kaza sigortalı olma oranının her geçen sene arttığı

ve önem kazandığı ülkemizde, sağlıklı fiyatlandırmanın

yapılması ve suistimallerin önlenmesi adına bu bilgilerin

merkezimizde toplanması sektörün gelişmesine önemli

katkı sağlayacaktır.

Bu proje ile birlikte aşağıdaki kazanımların elde edilmesi

beklenmektedir:





Sigortalılığın izlenebilmesi,





Konuya ilişkin poliçe ve tazminat bilgilerinin sektör

tarafından takibinin yapılabilmesi,





Sektöre fayda getirecek sağlıklı istatistik ve raporların

sunulabilmesi,





Tüm paydaşların Merkezden yeteri kadar

yararlanmalarının sağlanması,





Sektöre olan güveni arttırılması.

policy information. In addition, business intelligence reports can

be published based on consolidated data.

With the increased prevalence of job accidents in our country, the

share of individual accident insurance in the industry as well has

been increasing.

In our country, where number of individual accident insurance

beneficiaries has been increasing gradually every year, collection

of related data at our center would benefit the sector as a whole

in terms of allowing healthier pricing approaches and prevention

of insurance fraud.

Following benefits are expected with this project:





Beneficiaries can track insurance status,





Companies can track related policies and claim information,





Accurate statistics and reports can be generated to benefit

the sector





All stakeholders can make maximum use of the Center’s

resources,





Increased confidence in the insurance industry.

2014Haziran ayı sonu itibariyle başlayan

veri transferleri sonucu, yaklaşık4ay gibi

kısa bir sürede sistemimizde 4milyon adet

poliçe toplanmıştır.

A total of 4million policies have been collected

in our database in as short as 4months