Previous Page  22 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 76 Next Page
Page Background

22

SBM’DEN

FROM SBM

Beklenmedik veya ani bir olay neticesinde vefat, sürekli

sakatlık gibi durumlar için teminat veren sigorta türü olan

Ferdi Kaza sigortaları, 2014 Haziran ayı sonu itibari ile

merkezimizde toplanmaya başlamıştır.

Sigortaprimininuygunolması, hemelementer hemdehayat

şirketleri tarafından üretime konu olması gibi nedenlerle,

Ferdi Kaza sigortaları adet olarak birçok sigorta branşından

daha büyük bir paya sahiptir. Ferdi Kaza, Uçak Yolcu Kaza

ve Uzun Süreli Ferdi Kaza alt branşlarından oluşan ürünün

poliçe üretimi, en çok Ferdi Kaza branşında hayat dışı şir-

ketleri tarafından yapılmaktadır.Türkiye Sigorta, Reasürans

ve Emeklilik Şirketi Birliği tarafından yayımlanan istatistikler

doğrultusunda Ferdi Kaza branşında 2014 Ağustos sonu

itibariyle toplam poliçe adedi

5.032.978

ve toplam sigortalı

adedi

8.807.848

şeklindedir.

2014 Haziran ayı sonu itibariyle başlayan veri transferleri

sonucu, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir sürede sistemimizde 4

milyon adet poliçe toplanmıştır.

İlgili proje kapsamında sigorta şirketleri web servis-

ler aracılığıyla, en fazla bir iş günü gecikme ile kayıtlarını

Policies for Individual Accident Insurance, which covers the

beneficiaries against unexpected death or disability, are now

being collected at our center since the end of June 2014.

Due to reasons such as reasonable insurance premiums, and

being used both by elementary and life insurance companies,

individual accident insurance policies have a greater share than

most other insurance categories in terms of number of policies.

Policies of this product, which is offered in Individual Accident,

Aircraft Passenger Accident and Long-Term Individual Accident

sub-branches, are mostly generated by the non-life insurance

companies, in the Individual Accident Insurance category.

According to statistics published by the Insurance Association of

Turkey, total number of policies in the Individual Accident branch

as of the end of August 2014 is

5.032.978

and the total number

of beneficiaries is

8.807.848

.

As a result of the data transfer process initiated by the end of

June 2014, a total of 4 million policies have been collected in our

database in as short as 4 months.

As part of this process, insurance companies can transfer data

via web services with at most one-day delay and the policy

generation and claim information from insurance companies are

collected in our database, allowing users to instantly access their

Ferdİ Kaza Polİçelerİnİz artık SBM’de!

YOUR INDIVIDUAL ACCIDENT INSURANCE POLICIES ARE NOW AT SBM!