Previous Page  29 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 76 Next Page
Page Background

29

SBM’DEN

FROM SBM

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından sektörün nab-

zını tutmak, yenilik ve değişimlerden sigorta şirketlerini

haberdar etmek, beklenti ve memnuniyetleri yakından

ölçmek amacıyla düzenlenen Genel IT Komitelerinin

üçüncüsü, 2 Aralık 2014 tarihinde Marriott Asya otelinde

gerçekleşti.

SBM Merkez Müdürü Aydın Satıcı ve direktörlerinin sunum-

lar yaptığı toplantıda 2014 yılı tamamlanan çalışmaları,

2015 yılı projeleri ve beklentileri konuşuldu.

IT komitelerinin sigorta sektörünü bir araya getirerek tüm

soru ve sorunları, çözüm önerilerini masaya yatırma konu-

sunda en doğru platform olduğu görüşü ile 2015 yılında da

devam ettirilmesi kararı alındı.

The third of the General IT Committee meeting organized by

Insurance Information and Monitoring Center with the purpose of

following the developments in the sector, to inform the insurance

companies about the novelties and changes in the sector, and to

observe closely, the expectations of the stakeholders, was held at

Marriott Asya Hotel on 2 December 2014.

At the meeting where SBM Managing Director Aydin Satici and

directors made presentations, project completed in 2014, 2015

projects and their expectations were discussed.

Based on the common view that IT committees serve as the best

platform for bringing to the table all problems and issues of the

industry and solution alternatives by bringing together all players

of the sector, it was decided to continue organizing IT committee

meetings in 2015 as well.

III. Genel IT Komİte Toplantısı Başarıyla Yapıldı

THIRD GENERAL IT COMMITTEE MEETING HELD SUCCESSFULY

Aydın Satıcı

Merkez Müdürü / SBM

Managing Director

Bülent Geçkin

IT Servis Yönetimi Direktörü

IT Service Management Director

Tufan Tekin

Danışman

Consultant

Ahmet Güneş

Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörü

Insurance Solution Development Director