Previous Page  25 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 76 Next Page
Page Background

25

Sigorta Bilgi ve GözetimMerkezi (SBM)

, 2013 yılı çalışma-

larının değerlendirildiği, 2014 projelerinin paylaşıldığı

genel bir değerlendirme toplantısı düzenledi. 19 Mart

tarihinde gerçekleşen toplantıya, T.C. Hazine Müsteşarlığı

Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür

Ahmet

Genç

ve Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan Karasu

katılırken, SBM Yönetim Komitesi Başkanı

Ragıp Yergin

,

TSB Genel Sekreter V.

Mehmet Kalkavan

ve sigorta sek-

törünün üst düzey yöneticileri de salonda hazır bulundu.

Toplantı, Ahmet Genç’in SBM’nin sektördeki yeri ve öne-

mine vurgu yapan konuşması ile açıldı. Ahmet Genç’in

ardından sözü alan SBM Yönetim Komitesi Başkanı Ragıp

Yergin “Vizyon” konuşması ile SBM ve sektör üzerine değer-

lendirmelerde bulundu.

Insurance Information and Monitoring Center (SBM) held a general

review meeting whereby SBM’s work in 2013 and projects for 2014

have been reviewed and shared. The meeting was held on March

19th and among the participants of the meeting were Ahmet Genc

(General Manager of Insurance General Directorate of the Treasury

Undersecretariat of the Republic of Turkey), Gokhan Karasu

(Assistant General Manager of Insurance General Directorate of

the Treasury Undersecretariat of the Republic of Turkey), Ragip

Yergin (Chairman of the Executive Committee of SBM), Mehmet

Kalkavan (TSB Secretary General) in addition to senior executives

of the insurance industry.

The meeting commenced with Ahmet Genc’s opening speech

whereby he emphasized SBM’s role and importance in the industry.

Following Genc’s opening speech, Ragip Yergin - Chairman of the

Executive Committee of SBM, commented on SBM’s works and

the sector as a whole in his speech titled “Vision”.

SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ

GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

BAŞARIYLA YAPILDI

INSURANCE INFORMATION AND MONITORING CENTER

GENERAL REVIEW MEETING