Previous Page  30 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 76 Next Page
Page Background

30

SBM’ye yurt dışı kurumlarından ziyaretler devam ediyor.

Tunus Sigortacılık Genel Müdürlüğü

ve

Tunus Sigorta

Birliği ile Star Insurance

,

Biat Insurance

ve

Tunus Sigorta

yetkilileri SBM’ye Ocak ayında bir ziyaret gerçekleştir-

di. Ziyarette Tunus Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden

Hafedh Gharbı, Kamel Abdeljaouad, Ahmed Hadroug, Star

Insurance CEO’su Lassaad Zarrouk, BIAT Insurance CEO’su

Muhammed Hedi Saadaouı, Tunus Sigorta Birliği’nden

Abdelaziz Derbal ve Tunus Sigortacılık Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu üyesi Zaher Thabtı Ftusa yer aldı.

Tunus’ta, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne benzer bir

organizasyon kurmayı hedefleyen heyet, SBM ve TSB ile

iş birliği yaparak Türkiye’nin TRAMER ve SBM tecrübelerin-

den yararlanmak istediklerini belirtti.

Toplantıda öncelikle Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel

Müdür Yardımcısı

Gökhan Karasu

SBM’nin tarihçesini ko-

nuklara anlatarak Trafik Sigortası istatistik bilgilerini pay-

laştı. Karasu’nun ardından SBM Merkez Müdürü

Aydın

Satıcı

SBM’nin organizasyon yapısı, misyon ve vizyonu

hakkında bilgiler verdi. SBM İş Analizi Müdürü

Ahmet

Güneş

ise katılımcılara Türkiye’deki trafik sigortası ta-

rifesinin yapısını anlatırken, SBM’nin 2014 yıldız projesi

olan Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasının tanıtımı

sunumunu yaptı.

Tunus heyeti ilerleyen dönemde SBM ile

iş birliği yapma niyetlerini ve ziyaretin çok verimli olduğunu

dile getirdi. Aydın Satıcı da kardeş ülke Tunus’a her zaman

destek olabileceklerini ve böyle bir işbirliğinden memnuni-

yet duyacaklarını ifade etti.

Institutions and organizations from around the world continue

their official visits to SBM.

Officials from the General Directorate of Insurance of Tunisia,

Insurance Association of Tunisia, Biat Insurance and Tunisia

Insurance visited SBM in January. Among the visitors were

Hafedh Gharbi, Kamel Abdeljaouad and Ahmed Hadroug from

General Directorate of Insurance of Tunisia, Star Insurance CEO

Lassaad Zarrouk, BIAT Insurance CEO Muhammed Hedi Saadaoui,

Abdelaziz Derbal from Insurance Association of Tunisia and

General Directorate of Insurance of Tunisia board member Zaher

Thabti Ftusa.

The delegation which aims to set up an institution similar to

Insurance Information and Monitoring Center in Tunisia, indicated

that they wish to make use of the experiences of TRAMER and

SBM and work in cooperation with SBM and TSB for this project.

During the meeting, Insurance General Directorate Assistant

General Manager Gokhan Karasu gave a briefing about the history

of SBM to the attendees and shared with them the recent statis-

tics related to the Motor TPL insurance market in Turkey. Following

Karasu’s speech, SBM General Manager Aydin Satici gave informa-

tion about the organizational structure, mission and vision of SBM.

On the other hand, SBM Business Analysis Manager Ahmet Gunes

provided information about the tariff structure of the Motor TPL

insurance system in Turkey and made the presentation for Mobile

Accident Report application which is the starring project of in

2014. The delegation from Tunisia indicated that they are willing to

work in cooperation with SBM in the coming periods and that their

visit has been extremely beneficial for them. Aydin Satici indicated

that they would like to support Turkey’s sister country Tunisia and

that they would be very happy to enter into such cooperation.

SBM’YE TUNUS’TAN ZİYARET

SBM’s GUESTS FROM TUNISIA

HABER

NEWS