Previous Page  23 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 76 Next Page
Page Background

23

SBM’de 2013 yılında

en çok sarf edilen kelime

“dönüşüm”

oldu. Geliştirilen yeni uygulamalarla faydası daha da gün

yüzüne çıkacak olan dönüşüm sıfır noktasından başladı.





Data Center

olması gerektiği üzere standart hale

getirildi.





Merkezi network

yapısı kuruldu, VLAN

segmentasyonu yapıldı ve 10Gbit yapıya geçildi.





Uygulama sunucu katmanı ve sanal sunucu katmanı

lisans avantajları sağlayacak şekilde daha

yüksek

performans

lı bir yapıya geçti.





Veri ambarı platformu ve üretim platformu Veritabanı

sistemleri

EXADATA

’ya geçerek performansta dikey bir

artış; gelecek projeler için de kaynak sağlandı.





Acil Durum Merkezi

çalışacak hale getirildi, baştan

dizayn edildi ve sektör ile birlikte test yapılacak

senaryolar kurgulandı, planlar yapıldı.





Bilgi Güvenliği

anlamında yeni ürünler ile devreye

alındı.

Çalışmayan bir ekran veya kesilemeyen bir poliçe için

kaybedilen zaman, sorunun çözümünü bekleyen kişi için

oldukça uzun görünebilir.

Sistem kesintisizliği (availibility) istenilen seviyeye ulaşma

yolunda hızla ilerliyor; gündüzleri kesinti yapılmıyor, sürpriz

çalışmalar yok, web servislerinin cevap süreleri %50’nin al-

tına indi ve web sayfaları en az iki kat hızlı yükleniyor.

SBM’de yaşanan transformasyon geçen yıldan aldığı ivme

ile 2014’te de devam edecek. Altyapı yatırımlarının üst-

yapı ile zenginleştirilmesiyle, sektör için ciddi faydalar elde

edilecek.

2014’te atılacak adımlar ise şöyle:





Yürütülen Bilgi Güvenliği projeleriyle I

SO27001

sertifikasyonunu,

COBİT

denetimi çalışmaları başladı.





Acil Durum Merkezi’nin

%100

çalışması sağlanacak,

yaz aylarında sektör ile yapılan testlerle onaylanacak.





Sahtecilik önleme

ile ilgili yapılar kurulacak.





Uçtan uca uygulama performans yönetimi ile kullanıcı

gözüyle

sistem devamlılığı

izlenecek.





Şirketlerin testlerini daha rahat ve sağlıklı yapmaları

için yapılar

revize

edilecek.

Sunduğumuz IT Servislerini kullanıcı gözüyle,

“Kesintisiz,

Kaliteli, Güvenli”

vermek amaçlı

“değişim-dönüşüm-

gelişim”

herkes için başarıya dönüşerek devam edecektir.

was “transformation”. Transformation the benefit of which will

become more and more obvious as a result of the projects

implemented, started from the level zero.





Data center has been standardized as it was supposed to be.





A central network structure has been setup. VLAN

segmentation has been completed and 10Gbit structure has

been adopted.





Application server level and virtual server level have been

upgraded to a higher performance structure in a manner to

provide certain licensing benefits.





A vertical improvement in performance has been achieved

with the transition of the data warehousing platform and the

production platform database systems to EXADATA. This

also created ample resources for future projects as well.





Disaster Recovery Center has been made operational and

has been redesigned. Test scenarios to be implemented with

the sector have been created and relevant planning has been

made.





New systems have been commissioned in terms of data

security.

Time lost with a slow screen or a policy that’s not prepared on

time, may seem too long for the person waiting for the problem

to be solved.

System availability is being rapidly improved to the desired

level. There’s 100% availability during day time and there are no

surprise maintenance going on. At the same time response time

of our webservers are below 50% now and webpages load twice

as fast now.

The transformation going on in SBM will continue in full throttle

in 2014 as well. With the enrichment of infrastructure with upper

structure investments, we will achieve significant benefits for the

sector.

The steps to be taken in 2014 are as follows:





COBIT inspections have initiated for obtaining ISO27001

certification for our data security projects underway.





Emergency Center will be available for 100% of the time and

will be verified with the tests to be carried out with the sector

in summer months.





Necessary structures for fraud prevention will be

established.





System continuity will be monitored from the user’s eye by

means of end-to-end performance management.





Relevant structures will be revised to allow companies to

carry out their tests more conveniently and accurately.

In order to provide “uninterrupted, secure and high quality” IT

services to end users, the process of “transformation, change

and development” will continue to benefit all stakeholders.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT