Previous Page  29 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 76 Next Page
Page Background

29

birlikte, SBM’nin en önemli görevlerinden ve şirketlerin

de vazgeçilmezi olan

“servislerin kesintisizliği”

hedefine

ulaşılmış oldu.

Kurum içinde geliştirilen uygulamaların yüzde yüz güvenli

olması, sistemler üzerinde yapılan aktivitelerin izlenmesi

ve düzenli raporlar alınması ile doğru bir IT risk yönetimi

sağlandı. Bu da sektörde gizlilik, uyumluluk ve süreklilik

alanında güvenlik olgunluk seviyelerini maksimum düzeye

çıkardı.

Ayrıca yedeklilik anlamında Ankara Olağanüstü Durum

Merkezi’nde gerçek zamanlı güncellenen DRC veri tabanı

sunucularının kurulması ile SBM ve sigorta sektörü adına

çok önemli ve kritik bir gelişme gerçekleşti.

Hedef ISO27001...

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bir yandan sektör için

çok kritik projelere imza atarken diğer taraftan kendi iş

süreçlerinin olgunluk seviyelerini artırarak ITIL, COBIT,

CMMI gibi standartlara uyum sağladı.

Proje süresince SBM’deki tüm birimlerin iş süreçleri

çıkarıldı, bu süreçler yeniden tasarlandı, şematize edilerek

“Proje Yönetimi”

,

“Uygulama Yaşam Döngüsü”

ve

“Test

Otomasyon”

projeleriyle kağıtsız ortamda yönetilebilirlik

ve izlenebilirlik sağlandığı gibi; kurumun iş yapış kültürü de

daha çevik ve dinamik bir yapıya kavuşturuldu.

Yürütülen çalışmalar neticesinde IT altyapısı yüksek stan-

dartlara ulaştırılarak 2014 yılında alınması hedeflenen

ISO27001 sertifikasyonu için temeller oluşturuldu.

rapidly. In addition, SBM also reached its goal of

“uninterrupted

service”

which is one of the major responsibilities and the

indispensible mission of the company.

The new IT infrastructure ensures that the applications

developed in-house are 100% secure and allows for monitoring

of all activity on the systems and allows for report creation on a

regular basis. This new and better IT riskmanagement approach

maximized the security maturity level in the sector in terms of

confidentiality, compatibility and continuity in the sector.

In addition new DRC database servers that can be updated real-

time have been setup at the Ankara Emergency Center, a move

that is seen as very critical and important both for the sector

and SBM.

Target: ISO27001...

While developing and implementing critical projects for the

sector, the Insurance Information and Monitoring Center (SBM)

also has achieved compliance with standards such as ITIL,

COBIT, and CMMI by improving the level of maturity of its own

business processes.

During the project, business processes of all units of SBM have

been analyzed, documented and redesigned and documented

again, resulting in new business process projects such as

“Project Management”, “Application Life Cycle” and “Test

Automation” that allow for manageability and traceability in the

electronic environment. With this initiative, SBM also achieved a

more dynamic and agile business and work process structure.

As a result of the projects carried out, the IT infrastructure

reached high standards and the foundation for the ISO27001

certification which SBM aims to obtain in 2014 has been built.

DEĞİŞİMİN

MİMARLARI

KEY PLAYERS

IN TRANSFORMATION OF SBM