Previous Page  20 / 104 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 104 Next Page
Page Background

20

Afet Risk Yönetim Sistemi

(ARYS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi kullanılarak

farklı kaynaklardan derlenen harita, görüntü ve

verinin birleştirilerek ilişkilendirildiği ve bilgiye

dönüştürüldüğü bir harita alt yapısı olan ARYS,

Fark Algılama modülü aracılığıyla yıkım etkisi

olan olası bir depremin hemen ardından temin

edilecek uydu ve hava fotoğraflarını kullanarak,

bu görüntülerin deprem öncesi görüntüler ile

karşılaştırmaları sonucu depremin yıkım hasarı

yarattığı binaların belirlenebilmesini sağlıyor.

Fark Algılama modülünden elde edilen analiz

çıktılarının koordinatlandırılmış UAVT (Ulusal

Adres Veri Tabanı) ile entegre edilmesi sayesinde

uydu ve hava fotoğraflarından

gözlenen hasar dağılımları ve

hatta özellikle hasarlı binalar

otomatik

olarak

DASK

portföyü ile ilişkilendirilerek,

bunlardan içinde yaşayan

poliçe barındıran binalardaki

çökme, yıkılma, devrilme,

yana yatma gibi çok ağır

boyuttaki hasarların tespit

edilmesi ve elde edilen

bulguların “Hasar Tespit”

süreci

operasyonlarında

kullanılması

da

artık

mümkün.

Depremin yıkıcı etkilerine

karşı korunmanın en geçer-

li ve en etkili yöntemlerin-

den olan Zorunlu Deprem

Sigortası. Bu bilincin tüm top

lumumuzda yaygınlaşması

gerekiyor. DASK olarak bil-

gilendirme ve bilinçlendirme

görevlerimizi yerine getire-

ceğiz. Maddi ve manevi za-

rara yol açan bir deprem ol-

ması halinde evimizde oluşacak hasarı karşılamak

için kaynağa ihtiyacımız olacak. Bu kaynaklardan

biri de Zorunlu Deprem Sigortası. Bazı değerleri

ancak kaybettiğimizde anlayabiliyoruz. Dolayısıy-

la, önlemimizi bugünden almamız, böylesine acı

kayıpları yaşamamızın önüne geçmenin ön koşu-

ludur.

Disaster Risk Management System

(ARYS)

ARYS which is a map infrastructure that combines

maps, images and data obtained from different

sources via Global Positioning System technology

and converts them into information, allows the

users to determine the buildings demolished

after the earthquake by comparing before and

after images received from satellite and aerial

shootings using the Difference Sensing module.

By integration of the analysis outcomes obtained

from the Difference Sensing module with UAVT

(National Address Database) claim distribution

observed from the satellite and aerial shooting

images and especially the buildings with damage

are automatically matched

with

DASK

portfolio,

allowing DASK to determine

major damages in buildings

such as collapse, demolition,

tumbling and leaning and

to use the findings in “Claim

Appraisal”

processes.

Mandatory

Earthquake

Insurance is the most valid

and

effective

methods

for

protection

against

the destructive effects of

earthquakes.

Awareness

for earthquake insurance

must be increased in our

society as a whole. As DASK,

we’ll continue to carry out

our mission of increasing

awareness and educating

the public about the issue.

In case of an earthquake

that will result in material

and intangible loss, we’ll

need a resource that will

help us compensate for the

damage and loss in our house. And one of these

resources is the Mandatory Earthquake Insurance.

We appreciate and define some values only

after we lose them. Thus, it is a prerequisite that

we take necessary precautions starting from

today if we wish to prevent such painful losses.

Görüş/Yorum

·

Opinion/Comment