Previous Page  89 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 89 / 92 Next Page
Page Background

87

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

DID YOU KNOW?

Yeni Mobil Kaza Tutanağı ile kaza yerinin videosunu

çekebileceğinizi biliyor musunuz?

Did you know you could record a video of the accident scene using the new Mobile

Accident Report application?

Mobil Kaza Tutanağı uygulamasına eklenen

video özelliği ile birlikte kaza yerinin kısa bir

videosu çekilebilmekte, böylece kaza anali-

zinin daha kolay yapılabilmesi sağlanabilmek-

tedir. Siz de hemen uygulamayı indirebilir ya

da daha önce indirdiyseniz uygulamayı gün-

celleyerek yeni versiyonun tüm faydalarından

hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

With the new video recording feature of

the mobile accident report application users

can now record a short video of the accident

scene to facilitate incident analysis later on.

You can now download the application or up-

date it and start enjoying all the benefits of

the new version of the app.

Trafik Sigortası’nda Prim Karşılaştırması yapabileceğinizi

biliyor musunuz?

Did you know you could compare liability insurance premiums?

Aracınıza ait Trafik Sigorta priminin hangi

sigorta şirketinde asgari, ortalama ve azami

ne kadar tutar olacağını

www.sbm.org.tr

web

sitemiz üzerinden

Online İşlemler - Trafik

Prim

Karşılaştırması

adımından gerek-

li bilgileri doldurarak öğrenebilirsiniz. İlgili

adımda sektördeki Trafik Sigortası prim-

lerine ilişkin şirket bazında asgari, ortalama

ve azami poliçe primleri yer almaktadır. Nihai

prim risk profiline göre değişebilir. Poliçe tan-

zimi için sigorta şirketinize veya acentenize

başvurabilirsiniz.

You can compare minimum, average and maxi-

mum liability insurance premiums for your vehicle

from different insurance companies on the

Online İşlemler – Trafik Prim Karşılaştırması

page of our website at

www.sbm.org.tr

web by

providing the required information. This page

provides information on minimum, average and

maximum liability insurance premiums from

different insurance companies. Final premium

amount may vary depending on the risk pro-

file. Please contact your insurance company or

broker to arrange an insurance policy.

Kendi eksperinizi atayabileceğinizi biliyor musunuz?

Did you know you could appoint your own expert?

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden

menfaat sağlayan kişileri 

www.sbm.org.tr

web

sitemiz üzerinden

Online İşlemler – Eksper

Atama

adımından 1 Nisan 2011 tarihinden  bu

yana eksper atayabilmekte ve atama süre-

ci takip edebilmektedir. Yeni düzenleme ile

atanan eksperin, ekspertiz raporuna 3 iş

günü içerisinde itiraz edilebilmektedir.

Starting from 1 April 2011, direct and indi-

rect beneficiaries of a policy can appoint ex-

perts and track the appointment process on

the

Online İşlemler – Eksper Atama

page of

our website at

www.sbm.org.tr

. You can also

raise an objection to an expert report within

3 business days.