Previous Page  88 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 88 / 92 Next Page
Page Background

86

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

DID YOU KNOW?

You can file an objection to a fraud notifica-

tion under Objecting to Incorrect Insurance

Practices application on the

Online İşlemler -

Yanlış Sigorta Uyg.(SİSBİS) Bilgi Düzeltme

page of our website at

www.sbm.org.tr

Yanlış Sigorta Uygulamalarına itiraz Uygu-

lamasına

www.sbm.org.tr

web sitemiz üze-

rinden

Online İşlemler - Yanlış Sigorta

Uyg.(SİSBİS) Bilgi Düzeltme

adımından

suistimal kayıtlarına itiraz edilebilmektedir.

Alınan kayıtlar otomatik olarak ilgili sigorta

şirketlerine iletilmekte olup 7 iş günü içinde

cevaplanmaktadır. İtirazın haklı bulunması

durumunda gerekli düzeltme işlemi sigorta

şirketi tarafından yapılmaktadır.

Did you know you could object to a fraud notification about you?

Adınıza yapılmış sigorta suistimal ihbarlarına itiraz

edebileceğinizi biliyor musunuz?

Sigorta suistimallerini ihbar edebileceğinizi

biliyor musunuz?

Did you know you can notify SBM about potential insurance fraud cases?

Si gor ta su i s t ima l i yapan k i ş i l er i

www.sbm.org.tr

web sitemiz üzerinden

Online İşlemler

Sigorta Suistimal İhbar

Girişi

adımından 1 Mayıs 2011 tarihinden  bu

yana tanık olunan sigorta suistimallerini ihbar

ederek suistimallerin,  haksız kazancın önüne

geçebilirsiniz.

Starting from 1 May 2011, you can notify

SBM about potential fraud cases and prevent

others from making illegal gains. You can

report the potential fraud on the

Online

İşlemler – Sigorta Suistimal İhbar Girişi

page on our website at

www.sbm.org.tr

.

İletişim formunda otomatik bilgilendirme yapıldığını

biliyor musunuz?

Did you know you can find answers to your questions on the contact form page?

Web Sitemiz üzerinden İletişim Formu

(http://sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/Say- falar/Iletisim-Formu.aspx)

doldurulması

sırasında seçilen konu başlıklarına

göre en sık sorulan konular için

hazırlanmış otomatik cevaplara

ulaşılabilir, sorunuzun cevabını

beklemeden öğrenebilirsiniz.

As you fill the contact form on our web-

site

(http://sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/ Sayfalar/Iletisim-Formu.aspx)

you can find

answers to your questions from

among frequently asked questions

and their answers for different

topics.