Previous Page  82 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 82 / 92 Next Page
Page Background

80

RAPOR

REPORT

In this regard, the service selections and part preference for

policies created during the period of December 2015 and

January-February-March 2016 were shown in the graph below:

In case a repair is to be made when the risk is realized, the

number of repairs made at repair services selected by the

beneficiaries is higher than the number of repairs made at

repair services selected by the beneficiaries. However the number

of not indicated is the highest.

Bu kapsamda 2015 Aralık ve 2016 yılının ilk çeyreğinde

düzenlenen poliçelerde servis seçim tipi ve parça tercihleri

aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Riziko gerçekleştiğinde onarım yapılacak olması halinde,

sigortalı tarafından belirlenen servislerde yapılan onarım,

şirket tarafından belirlenen servislerde yapılana göre çok

daha fazladır. Ancak belirtilmemiş olan adet çoğunluktadır.

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

Ocak 16

January ’16

Şubat ’16

February ’16

Mart ’16

March ’16

Belirtilmemiş

317,468

289,749

272,357

Sigorta Şirketi

39,703

34,041

32,586

Sigortalı

214,568

182,572

227,620

Servis Seçim Tipi /

Service Selection Type

Belirtilmemiş

Not Indicated

Sigorta Şirketi

Insurance Company

Sigorta Şirketi

Insured

Hasar tazmin edilirken kullanılan orijinal parça veya eşdeğer

parça seçeneklerinden hangisinin ne kadar kullanıldığına

dair verilere baktığımızda, orjinal olan parça miktarı diğer-

lerine göre daha fazladır.

An overview of the figures showing the amount of original

parts and equivalent parts used during claim compensation

process demonstrate that the amount of original parts used is

higher than other type of parts used.