Previous Page  15 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 86 Next Page
Page Background

15

sektördeki güncel ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik

rol üstleniyor.

Özellikle 2014 yılının Ekim ayında dünyada ilk defa Türkiye’de,

akıllı telefonlarda kullanıma açılan “Mobil Kaza Tutanağı” uy-

gulaması her türlü övgüye değer, başarılı bir proje. TÜSİAD ve

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 12’ncisi düzenle-

nen “Kamudan Vatandaşa e-hizmetler” ödülüne layık görülen

bu uygulamanın yanı sıra hayatı kolaylaştıran “Mobil Sigorta

Sorgu” uygulaması, kaza noktalarının çevrimiçi takibi uygu-

laması, sektördeki etkileşimi ve iletişimi güçlendirecek özel

forum ve blog gibi platformlar, sektörün operasyonel ye-

teneğinin ve hizmet kalitesinin artmasına, katma değeri yük-

sek bir dijital altyapı sağlıyor.

Bütün bu gelişmelerin sektördeki rekabeti, fiyat ekseninden

hizmet eksenine taşıyacağına ve sürdürülebilirlik anlayışını

geliştireceğine inanıyoruz. Bu inançla Allianz Türkiye

olarak dijital çağda, dijitalleşen hizmetlerle müşterilerimizin

bize daha hızlı ve kolay erişimine olanak sağlayacak,

ihtiyaçlarına tercihleri yönünde cevap alabilecekleri

yenilikçi ürünler geliştiriyor ve sunuyoruz. Bu ay içerisinde

hizmete sunduğumuz Allianz Modüler Sağlık Sigortası, bu

yaklaşımımıza önemli bir örnek teşkil ediyor. Güçlü dijital

altyapımızın ürünü olan Allianz Modüler Sağlık Sigortası,

müşterilerimize standart sigorta paketi uygulamaları yerine,

sağlık sigortası hizmetlerimizden istediklerini, kullanıcı

dostu arayüz üzerinden seçme özgürlüğünü getiriyor. Bu

kişiselleştirilmiş sigorta sistemiyle, müşterilerimizin kendi

ihtiyaçlarına uygun seçenekleri özgürce oluşturabilecekleri

bir dönem başlıyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin dijital teknolojiyle

inşa ettiği modern altyapısı ve güven verici katkılarıyla,

sektörümüzün büyümesi, ekonomimizin gelişmesi ve

toplumumuzun refah seviyesinin yükselmesi için çalışma-

ya devam ediyoruz.

insurance, transparency and digital transformation, play a vital

role in meeting the current and basic needs of the sector.

Especially the “Mobile Accident Report” application, which was

launched for the first time in the world and in Turkey in October

2014, is a project that deserves praise. The “Mobile Insurance

Inquiry” application which made life easier for beneficiaries

in addition to this application which won the award for

“E-services from State to Citizens” which was organized for

the 12th time by TUSIAD and Turkish Informatics Foundation,

and the online tracking of accident locations and platforms

like dedicated blogs and forums will reinforce the operational

skills and service quality of the sector and ensure a digital

infrastructure with high added value.

We believe that all these developments will carry the competi-

tion in the sector from the price axis to service axis and deve-

lop the notion of sustainability. Moving from this belief, as Al-

lianz Turkey, we develop and launch innovative products that

will allow our customers to reach us faster and more easily

and find solutions that will meet their needs via digitalized ser-

vices in a digital age. The Allianz Modular Health Insurance,

which we launched during this month, is a good example of

our approach. The Allianz Modular Health Insurance, which

is a product of our powerful digital infrastructure, brings to

the customers, the freedom to choose the health insurance

services they like from the user-friendly interface instead of

buying a standard insurance package. With this personalized

insurance system, a new era when our customers will be able

to freely create their insurance package with the services they

want, has started.

With Insurance Information and Monitoring Center’s modern

infrastructure it built with digital technology and its contribu-

tions that improves public awareness, we continue to work

towards expanding our sector, developing our economy and

improving the welfare level of our society.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT

SigortaBilgi veGözetimMerkezi’nin

yaptığı öncü çalışmaların sektörün

gelişimine ciddi katkılar sağladığını,

sağlamaya devamedeceğini

görüyoruz.

We see that the pioneeringwork of

Insurance Information andMonitoring

Center hasmade andwill continue to

make significant contributions to the

development of the sector.