Previous Page  73 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 73 / 86 Next Page
Page Background

73

RAPOR

REPORT

Riziko gerçekleştiğinde onarımın sigortalı tarafından be-

lirlenen servislerde yapılacağının belirtildiği poliçe sayısı,

şirket tarafından belirlenen servislerde yapılacağının belir-

tildiği poliçe sayısına göre çok daha fazladır. Ancak servis

türü belirtilmemiş olan adet çoğunluktadır. Ay bazında bak-

tığımızda, tüm servis türlerinde 2015 yılının her üç ayında

2014 yılına göre bir artış söz konusudur.

2014 ve 2015 yılı ilk çeyreklerine kümül olarak bakıldığında

2015 yılında servis seçim tipi adetlerinde artış gözükmekte-

dir. Servis tipi belirtilmemiş poliçe sayısındaki artış 79.357

ile ilk sıradadır ve toplamdaki %59’luk oranı değişmemiştir.

Sigortalıların servise karar verdiği poliçe adet oranı %36’dan

%35’e gerilemiş ve sigorta şirketleri için bu oran %5’ten

%6’ya çıkmıştır.

The number of policies which indicate that the repair will be made

by the service company selected by the beneficiary is higher than

the number of policies which indicate that the repair will be made

by the service company selected by the insurance company.

But in majority of the policies service type is not indicated. On

a monthly basis, it is seen that for all service types, the figures

are higher during the first quarter of 2015 compared to the first

quarter of 2014.

Looking at the total of the first quarters of 2014 and 2015, we

see an increase in service selection type figures. The increase in

the number of policies that don’t indicate service type is limited

to 79.357 and its total share of 59% hasn’t changed. The share of

policies where the beneficiary selects the service company de-

creased from 36% to 35% and for insurance company this ratio

increased from 5% to 6%.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Servis Seçim Tipi

Service Company Selection

Ocak 2015

January 2015

Mart 2015

March 2015

Toplam

Total

Servis Seçim Tipi (2014)

Service Company Selection (2014)

36%

5%

59%