Previous Page  72 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 72 / 86 Next Page
Page Background

72

RAPOR

REPORT

İki yılın ilk çeyreklerine kümülatif olarak bakıldığında 2015

yılında daha fazla kasko sigortası üretildiği görülmek-

tedir. 2014 yılı ilk çeyreğinde 1.420.716 adet, 2015 yılı ilk

çeyreğinde ise 1.556.455 adet poliçe düzenmiş ve %9.5’lik

bir artış sağlanmıştır. Genişletilmiş kasko ürününe olan

talep artmış ve toplam üretimdeki payı %97’den %99’a

çıkmıştır.

Değişen kasko genel şartlarına göre, onarım yapılacak ol-

ması halinde poliçede, onarımın nerede (şirketin veya sigor-

talının belirlediği servislerde) yapılacağı hususu açıkça yer

almaktadır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya

eşdeğer parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı da

poliçede belirtilmektedir. Bu yönde bir belirleme olmazsa

sigortalının tercih ettiği servis ve parça esas alınmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenen

poliçelerde servis seçim tipi ve parça tercihleri aşağıdaki

gibi oluşmuştur.

Looking at the total of the first quarters of the two years, it is

seen that more comprehensive coverage policies were generat-

ed in 2015. During the first quarter of 2014, a total of 1.420.716

policies were generated while during the first quarter of 2015, a

total of 1.556.455 policies were arranged, representing a 9.5%

increase. Demand for extended comprehensive coverage has in-

creased and its share in total policies generated increased from

97% to 99%.

As per the new comprehensive coverage general provisions, in

case a vehicle has to be repaired, the policy should clearly indi-

cate where the repair will be made (it should be service compa-

nies selected by the company or the beneficiary). Also, the policy

should indicate weather or not an original part or an equivalent

part will be used for the repair. If there’s no clear indication as to

the above, then the service company and part preferred by the

beneficiary should be taken as basis.

In this regard, the service companies and parts preferred in the

policies arranged in 2014 and 2015 were as follows.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Ürün Tipi

Product Type

Ocak 2015

January 2015

Mart 2015

March 2015

Toplam

Total

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Servis Seçim Tipi

Service Company Selection

Ocak 2014

January 2014

Mart 2014

March 2014

Toplam

Total