Previous Page  69 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 69 / 86 Next Page
Page Background

69

Tablo 4:

Sağlık Sigortası’nda T.C. kimlik numarası ile grup

veya ferdi poliçe satın almış kişilerin yıllık tekil toplam

sigortalı sayısını ve ilgili yılda ilk defa Sağlık sigortası satın

almış sigortalı sayısını gösterir.

Yine bu istatistiklerden yola çıkılarak hazırlanan aşağıdaki

raporlarda, ilgili 4 ürünün birbiri ile ilişkisi incelenerek, bir

ürünü satın alanların diğer ürünlerden herhangi birini de

satın alma istatistiği ortaya konmuştur.

Table 4:

It shows the total number of beneficiaries that

purchased individual or group Health Insurance Coverage using

their TR ID number and the number of first-time health insurance

beneficiaries that bought policies during the same year.

The reports shown below which are prepared based on these

statistics analyze the relationship between these 4 products and

demonstrates the statistics regarding to what extent a beneficiary

of one insurance product tends to buy other insurance products.

RAPOR

REPORT

SAĞLIK

/ HEALTH

Yıl

Year

Toplam

Total

Yeni Sigortalı

New Beneficiary

Yeni Sigortalı %

New Beneficiary %

2012

2.317.922

679.661

29,3%

2013

2.394.030

642.849

26,9%

2014

2.020.663

524.435

26,0%

2014

Trafik

Liability

Kasko

Comprehensive

Hayat

Life

Sağlık

Health

Trafik

Liability

11.170.430

3.109.075

4.214.477

640.834

Kasko

Comprehensive

3.109.075

3.227.481

1.359.270

380.623

Hayat

Life

4.214.477

1.359.270

10.768.384

951.340

Sağlık

Health

640.834

380.623

951.340

2.020.663

2014

Trafik

Liability

Kasko

Comprehensive

Hayat

Life

Sağlık

Health

Trafik

Liability

11.170.430

28%

38%

6%

Kasko

Comprehensive

96%

3.227.481

42%

12%

Hayat

Life

39%

13%

10.768.384

9%

Sağlık

Health

32%

19%

47%

2.020.663

Tablo 3:

Hayat Sigortası’nda T.C. kimlik numarası ile grup

veya ferdi poliçe satın almış kişilerin yıllık tekil toplam

sigortalı sayısını ve ilgili yılda ilk defa Hayat sigortası satın

almış sigortalı sayısını gösterir.

Table 3:

It shows the total number of beneficiaries that purchased

individual or group Life Insurance Coverage using their TR ID

number and the number of first-time life insurance beneficiaries

that bought policies during the same year.

Tablo 5:

Üst tabloda, 2014 yılı için T.C. kimlik numarası

ile poliçe satın almış sigortalıların çapraz ürün satın alma

rakamları verilmektedir. Örneğin, 3.109.075 kişi 2014 yılı

içerisinde hem kasko hem de trafik poliçesi satın almıştır.

Alt tabloda ise verilen rakamların çapraz olarak ürünler için

yüzdesel satış oranları verilmektedir. Örneğin 2014’te, Trafik

poliçesi satın alanların %28’i Kasko poliçesi satın almışken,

Kasko poliçesi satın alanların %96’sı Trafik poliçesi satın

almıştır.

Table 5:

The table above shows statistics for the tendency of

beneficiaries that have both a policy using their TR ID numbers

in 2014, to buy a cross product. For instance, a total of 3.109.075

people purchased both COMPREHENSIVE and LIABILITY

policy in 2014. The table below shows the sales figures for

cross products. For instance in 2014, 28% of the beneficiaries

that purchased a LIABILITY insurance policy also purchased

a COMPREHENSIVE coverage policy while 96% of those that

purchased a COMPREHENSIVE coverage policy also purchased

LIABILITY insurance policy.