Previous Page  78 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 78 / 86 Next Page
Page Background

78

RAPOR

REPORT

Sigorta şirketlerinin dağılım oranı grafiğine baktığımızda

ise öne çıkan şirketler; Axa Sigorta, Mapfre Genel Sigorta

ve Anadolu Sigorta oldu.

En büyük artısı sürücülere tutanak doldurmada hız ve

kolaylık sağlamak olan MKT de gerçekleşen diğer ilginç

sayısal istatistikler ise aşağıdaki gibidir:

En hızlı doldurulan tutanak süresi:

5,6 dakika

En hızlı sonuçlanan tutanak süresi:

14 dakika

Kadınların MKT kullanım oranı:

%15

En yüksekMKTkullanımyaş dağılımı:

31-35 yaş aralığı (%19)

Günlük ortalama MKT kullanımı:

20 kaza

Günlük maximum MKT kullanımı:

37 kaza

Looking at the chart showing the distribution of insurance

companies using the application we see that companies like

Axa Sigorta, Mapfre Genel Sigorta and Anadolu Sigorta are

at the forefront.

The biggest benefit of Mobile accident report application is

speed and convenience in creation of accident reports and

other interesting statistics regarding the application are as

follows:

The shortest report creation time:

5,6 minutes

The shortest report processing time:

14 minutes

Percentage of women using the mobile accident report

application:

15%

Age distribution of the users of mobile accident report ap-

plication:

Ages 31 to 35 (19%)

Average daily Mobile Accident Report usage:

20 accidents

MaximumdailyMobile Accident Report usage:

37 accidents