Previous Page  23 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 86 Next Page
Page Background

23

Benzer şekilde hayat ürününde 2014 yılı için,

%150 hatta

%0

olan mutabakat oranları Nisan 2015 itibariyle

%100

seviyesinde.

Aylık beyana dayalı çalışan mevcut mutabakat yapısının,

geriye dönük veri transferleri ve beyan güncellemeleri

sebebi ile sapmalara açık olması, kontrol ve hata tespitinin

güçlüğü nedeniyle, sektör şirketlerinde olduğu gibi ay kapa-

ma yöntemine dayalı Yeni Nesil Mutabakat metodolojisi

benimsenerek proje çalışmalarına başlandı.

9 Nisan 2015 tarihinde sektöre tanıtımı gerçekleşen Yeni

Nesil Mutabakat yapısında; veri transferlerinin günlük

olarak kontrol edilebilmesi, beyan girişleri, veri güncelleme

ve silme gereksinimlerinde kullanılmak üzere web ser-

vislerin kullanımı ve önceki ayın ürün, dönem bazlı olarak

veri transferine kapatılması, ihtiyaç durumunda ise onay

prosedürüne tabi olarak ilgili dönemin tekrar transfere açıl-

ması planlanmıştır.

Geliştirme ve test çalışmalarının Ağustos 2015’de bitme-

si planlanan Yeni Nesil Mutabakat projesinde sigorta şir-

ketlerimizin desteği ve katılımı ile ilk ay kapama işleminin

2015 yılı sonuna doğru yapılması öngörülmektedir.

Similarly, reconciliation rates which were around

150% and

even 0%

for Life Insurance in 2014 are down to

100%

as of

April 2015.

Because the current reconciliation system which is based on

monthly reporting is prone to deviations due to retrospective

data transfers and report updates, and because of difficulties

in terms of detecting errors, the NewGeneration Reconciliation

methodology which is based on the method for closing the

month as is the case with sector companies, was adopted

and the project was initiated with this new methodology.

The New Generation Reconciliation structure that was

presented to the sector on 9 April 2015, offers some new

amazing features such as the ability to check data transfers

on a daily basis, utilization of web services to be used for

report uploads, data updates and data deletion, and closing

the previous month to data transfers on the basis of product

and period and ability to open the related period to data

transfer again subject to approval procedure.

With the New Generation Reconciliation project development

and testing of which is planned to be finalized by August

2015, we plan to complete the first-month-closing procedure

towards the end of 2015 with the support and participation of

insurance companies.

SBM’DEN

FROM SBM

Veri Transferi

Data Transfer

Beyan

Reporting

Kontrol

Control

Beyan

Report

Kontrol ve Beyan Girişi

Control and Report Entry

Aylık Mutabakat

Monthly Reconciliation

Ay Kapama

Closing the month

SBM Veri

SBM Data

Ayın Veri Transferi ve

Beyana Kapatılması

Closing the month to

data transfer and

reporting

Hatalı/Eksik Gönderim Ay Açma

Incorrect/Incomplete Transfer Opening a

Month