Previous Page  17 / 86 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 86 Next Page
Page Background

17

“Günümüzde bilginin toplanması ve

depolanması artık sorun olmaktan

çıktı. Bundan sonra değerli olan

bu bilginin işlenip faydaları ile

paylaşılması bence. Paylaşılamayan

bilginin kime faydası olabilir ki...”

Bu sözler 36 yıldır medyanın her

bölümünde,

her

kademesinde

görev alan sigorta sektörünün ise

çok yakından tanıdığı Sigortamedia

Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya

Gazetesi yazarı Can Kantar’a

ait.

Kantar,

bilginin

işlenip

faydalanmasına vurgu yaparken,

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne

dikkat çekiyor ve önemini gözler

önüne seriyor.

Kantar, SBM ile tanışma öyküsünü

bakın nasıl anlatıyor: “SBM’nin

adı TRAMER iken ilk olarak Çetin

Alanya ve sonrasında Sigortacılık

Genel Müdürü Dr. Ahmet Genç’ten

duymuştum. O günlerde bir ödül

almıştı ve onun haberini yapmıştık.

O zamanlar çalıştığım dergi sadece sigorta şirketleri ile

ilgilendiği için TRAMER çok da ilgimi çekmemişti. Sonra

TRAMER Müdürü Mehmet Üst’ü tanıdım. Çalışmaları ile

ilgili bilgi aldığımda içimden ‘Burada önemli bir iş yapılıyor’

demiştim”.

Can Kantar, yazılı medya dışında görsel medyada da

birçok ilklere imza attı. Özel sigortalara tüketicilerin pek ilgi

göstermediği dönemlerde hazırladığı TV programları büyük

başarılara imza atmıştı.

Kantar’ın TV için o tarihlerde hazırladığı TRAMER ilgili bir

program da ciddi başarılar yakalamış. Kantar o başarıyı

şöyle aktarıyor: “Star TV’de hazırladığım bir program ilk

100’e girme başarısını yakalamıştı. Fakat sonrasında

TRAMER’in yeni uygulaması olan ikinci el araçların kaza

sorgulamasının haberini Star TV’de yaptığımda çok ilgi

çekmiş, izlenme oranlarında 64’üncü sıralara çıkmıştı”.

Can Kantar, habercilikte olduğu kadar hayatın her alanında

“bilgi”nin öncelikli olduğunu savunuyor ve ”Yeni çağımızda

bilginin önemi yadsınamaz. İnternet ile bu bilgilerin

paylaşılması ve depolanması ile birlikte ayrı bir çağ başladı

denilebilir” diyor.

Ticaretin şeklinin değiştiğini de ifade eden Kantar, bilginin

depolanması ve faydalanması ile ilgili görüşlerini şöyle

“Today collection and storage of data is

no longer a problem. In my opinion, what

matters now is the ability to process and

share this valuable information. What

good is information if you can’t share it...”

These are the words of Sigortamedia

Chief Editor and Dunya Newspaper

Columnist Can Kantar who have

worked in different parts and at

different corporate levels of the media

industry for the last 36 years. As he

emphasized the value of processing

and sharing information Kantar, draws

attention to Insurance Information and

Monitoring Center and demonstrates

the organization’s importance.

Here is how Kantar told us his story of

how he met SBM: “When SBM’s name

was TRAMER, I had heard about it from

Cetin Alanya and then Director of General

Directorate of Insurance Dr. Ahmet

Genç. In those days, the organization

had received an award and we made

news about it. The magazine I was working for in those years was

only covering insurance companies so TRAMER didn’t attract my

attention that much. Then I met TRAMER’s Director Mehmet

Üst. When I was briefed about his projects I said “They’re doing

something important here”.

Can Kantar undersigned numerous novelties in visual media

in addition to written media. The TV shows he prepared about

private insurance at a time when consumers weren’t that much

into private insurance had been very successful.

A TV show about TRAMER that Kantar prepared in those years,

had become really successful. Here is how Kantar summarized

the story: “A TV Show I prepared for Star TV was ranked in top

100. However later, when I featured a news about TRAMER’s new

application which was accident report inquiry for second hand

cars on Star TV, it attracted a great deal of attention and the show

climbed up to 64th place in the list”.

Can Kantar argue that “information” is important and has priority

in every area of life as it does in journalism and says, “You can’t

ignore the importance of information in this new age. With the

ability to share and store information which is brought about by

Internet, a new age has started”.

Kantar also notes that trade has changed its format and talks

about his ideas about storage and sharing of information:

“Collecting information was very difficult in the past but with

INTERVIEW

RÖPORTAJ

SBMsektöre ışık oldu, fener oldu.

Sektör şirketleri SBMile artık

geleceği şimdiden planlıyor.

SBMsheds lights on the sector, it

is the lantern of the industry.With

SBM, companies cannowplan their

futuremore effectively.