Previous Page  62 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 62 / 76 Next Page
Page Background

62

İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmada ve özellikle

yeni iş alanları yaratmada sosyal medya kullanımının

önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak sosyal ağlarda

bilginin çok hızlı paylaşımı bilgiye izinsiz ve kolay erişimle

ilgili pekçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu

sebeple

sosyal medyada doğru bir Bilgi Güvenliği

yönetimi sağlamanın yolu

doğru bir risk yönetimi

uygulamaktan geçmektedir.

Çalışanların sosyal ağlar üzerinde hassas bilgileri

paylaşmasının önüne geçmek işletmelerin önündeki

önemli bir sorunu olarak ortadadır. Bu da sosyal medya

üzerinde işle ilgili konularda gizliliğin sağlanmasının hiç de

kolay olmadığının bir göstergesidir.

IEEE standardı

na benzer uluslararası bir standardın

da olmaması içerik yönetiminde farklı sorunları da

beraberinde getirmektedir. Hükümetlerin özellikle

Youtube, Facebook

ve

Twitter

gibi

sosyal medya

ortamlarında

Bilgi Güvenliği kuralları oluşturma

çabaları

olsa da çok başarılı olamadıkları görülmektedir.

Sebebi de bu ortamların güvenlik yönetiminin

hizmeti

sunan tarafından

yapılmasıdır. Sosyal medya üzerinde

uygulanacak herhangi bir hukuki yaptırımın sonuçlarının

da aşağıdaki alanları etkileyeceği gözden kaçmamalıdır:





Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne tam olarak

uygulanması





İşletmelerde uçtan uca bir koordinasyon gerekliliği





İş ahlakı veya davranış kurallarında iyileştirmeler





Sosyal ağ yönetim yetkilisinin veya İçerik Yöneticisinin

görev ve iş tanımları

Social media tools have become increasingly important

terms of enabling businesses to contact their customers

and create new business areas. However instant information

sharing over the social network also brings along numerous

risks related to unauthorized and easy access to information.

Because of this, ensuring a correct information security

management approach for social media requires the

implementation of a correct risk management approach.

Preventing employees from sharing confidential information

over the social network still remains as a serious challenge for

the organizations. And this clearly indicates that it is extremely

difficult to ensure confidentiality of business topics in social

media.

In addition, absence of an international standard such as

the IEEE standard, brings along numerous other problems

in terms of content management. Despite the government’s

efforts for developing information security rules in social

media platforms such as YouTube, Facebook and twitter, such

efforts are still far from achieving the desired outcomes, one

reason being the fact that security management process of

such platforms is carried out by the same platform providing

the service. It should be noted that any kind of legal sanction

to be enforced on social media would have an impact on the

following areas as well:





Full enforcement of such legal sanctions on the whole of the

software development lifecycle





The requirement to have end-to-end coordination in

organizations





Improvements in business ethics and codes of conduct





Duties and job descriptions of their social network

administrator or content administrator

SOSYAL MEDYADA BİLGİ GÜVENLİĞİ

INFORMATION SECURİTY IN SOCIAL MEDIA

İlyas KAYMAKÇI

CISA,

Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Müdürü

Information Security and Risk Manager

BİLGİ GÜVENLİĞİ

INFORMATION SECURITY