Previous Page  65 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 65 / 76 Next Page
Page Background

65

Bir kurumdaki değişim insandan başlar.

SBM’yi başarıya

götürecek en büyük sermayenin insan olduğunun

bilincindeyiz ve bu noktaya yatırım yapıyoruz.

İş dünyasındaki en büyük rekabet avantajı insan

kaynağıdır. Bir şirketi diğerlerinden farklılaştıran

ve başarısını belirleyen en önemli unsur elindeki

yeteneklerdir. İlk adım doğru kişiyi doğru pozisyona

yerleştirme yani işe alımdır. Biz de doğru kanallarla doğru

adaylara ulaşmaya çalışıyoruz.

İşe alım sürecimiz öncelikle bölüm direktörünün veya

müdürünün talebiyle başlıyor. Referans olarak direkt insan

kaynaklarıyla paylaşılan özgeçmişler bize yardımcı oluyor.

İşe alım sürecinde

www.kariyer.net

ten destek alıyoruz.

Bizde de işe alım süreci yetkinlik bazlı yürütülüyor. Her

departman ve görevin kendine özel profil ve yetkinlikleri

bulunuyor. Adayların deneyimleri, eğitim seviyeleri,

yetkinlikleri kadar adayın değerleri, şirket kültürümüze

uyumlu olmaları ve çalışacağı yöneticiyle uyumu da

aradığımız koşullar arasında. Kurumsal bağlılık ve

yüksek motivasyon önemli. İş odaklı, performansı yüksek

çalışanlarımızı aramızda tutmak istiyoruz.

Kişilik testleri bizim için önemli.

D.I.S.C.

sonuçları

başarıyı arttırmada etken. O sürecin çok iyi analiz

edilmesi gerekiyor. Mülakatlar ve testler birbirine uyum

gösteriyorsa uyumlu ve verimli bir iş sonucu oluyor.

A change in an organization starts with the people. We are aware of

the fact that the most important capital that would bring success

to SBM is the human resources and that is where we invest in.

The most important competitive advantage in the business world

is the human resources. It is the talent that a accompany has that

differentiates the company from the others and determines its

success. The 1st step is recruitments which is hiring the correct

person for the correct position. We are trying to reach the correct

candidates through the correct channels.

Our recruitment process starts with the request coming from the

division director or manager. We make use of the CVs that are sent

to the human resources department. We also get support from

www.kariyer.net

for finding the right candidates.

Our recruitment process is competency based. Each department

and job has its unique profiles and competency requirements.

In addition to experience, education level and competencies, the

candidates’ potential to be compatible with our corporate culture

and their potential compatibility with the manager they will work

with are among the criteria we’re looking for in a candidate.

Corporate loyalty and having high motivation is important. We

prefer to keep employees who have a job focus and demonstrate

high performance.

Personality tests are important for us.

D.I.S.C.

results play an

important role in increasing success. That process needs to be

analyzed very well. If interviews and tests match, you end up

choosing the candidate who is compatible with the organization

and works efficiently. It is very important that the competencies

İşe alımlarda eleman seçme-değerlendirme nasıl yapılıyor,

neler göz önünde bulunduruluyor,

SBM’ye insan kaynağı nasıl sağlanıyor?

How does the recruitment process works, how are the candi-

dates evaluated and selected and what criteria are considered?

How does SBM find his human resources?

SBM’DE İNSAN KAYNAĞI

HUMAN RESOURCES AT SBM

Deniz SÜERKAN

İK Uzmanı

HR Specialist

İNSAN KAYNAKLARI

HUMAN RESOURCES