Previous Page  66 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 66 / 76 Next Page
Page Background

66

Pozisyonların sahip olması gereken yetkinliklerle kişinin

ve adayın sahip olması gereken yetkinliklerin örtüşmesi

çok önemli. Ne istediğinizi bildiğinizde, mülakatta adayın

uygun olup olmadığını daha net anlamış oluyorsunuz

İyi anlaşan ekiplerin birbirini tamamlayan özellikleri

var.

Mükemmel takımlar

için takım içindeki ortakların

birbirini tamamlıyor olması lazım. Pozisyon beklentilerinin

adaya detaylı aktarılmasının, bunun yanında adayın

da beklentilerinin iyi anlaşılmasının gerekli olduğunu

düşünüyoruz.

Kurumların işveren markalarını oluşturmaları ve bu

markayı korumaları gerekiyor. Yeni nesil çok donanımlı,

sürekli kendini geliştiren ve talepleri olan bir nesil. Bu nesil

sadece iş değil işveren de arıyor.

Kriterlerimize uygun adaylarla öncelikle IK olarak

görüşüyor, şirketimiz ve pozisyon hakkında detaylı bilgi

veriyoruz, adayların iş tecrübesi ve nitelikleri aranan

pozisyona uygun ise departman müdürü ve bölüm

direktörü ile tanıştırıyoruz. Bölüm Yöneticileri ve Merkez

Müdürü ile görüşmelerini başarı ile sonuçlandıran

adayların referans kontrollerini yapıyoruz ve resmi iş

teklifimizi gönderiyoruz.

required by a position matches the competencies of the candidate.

When you know what you want, during the interview you can tell

weather or not that person is the right person for that position.

Teams that get along well usually have certain traits that

complement each other. To achieve a perfect team, the members

of the team should be complementing each other. We believe that

the expectations from a specific job should be communicated

to the candidate in detail and that we should understa0nd the

expectations of the candidate clearly.

Organizations needs to create their employer brands and preserve

those brands. The new generation is very well equipped and

it’s a generation that constantly develops itself and has its own

demands. This generation is not only looking for a job but also an

employer.

As the HR department, we first interview candidates who meet our

criteria and give them detailed information about our company

and the position and if the work experience and qualifications

of the candidate match the requirements of the job in question,

we introduce that candidate to the department head and the

division director. Then we do reference checks for candidates who

complete their interviews with division managers and the General

Manager successfully. And then we make our official job offer.