Previous Page  61 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 61 / 76 Next Page
Page Background

61

İş süreçlerinin kısalması, donanım maliyetlerinin azalması,

daha kısa satış süreci, daha doğru analizler, telefonla satış

maliyetlerinin azalması, mevcut teknoloji yatırımlarının

geri dönüşümündeki artış ( veri ambarı uygulamaları

vb. ), çarpraz ve doğrudan satış hacimlerindeki artış gibi

ölçümler veri kalitesinin değerli faydalarıdır.

Bir veri kalitesi operasyonel sürecini şu şekilde ifade

edebiliriz: Burada da görebileceğimiz gibi veri kalitesi

çalışmaları standart bir proje gibi başlayıp-geliştirilip-biten

bir proje değildir. Aksine sürekli devam eden ve bütün iş

süreçlerinde dikkate alınması gereken bir süreçtir.

SBM’de veri kalitesi çalışmaları

Sektörün bilgi merkezi olan ve tüm sektör için raporlama

yapan bir kurum olarak

SBM, kaliteli veriye dayanarak

hazırladığı raporlamaların ve analizlerin öneminin

farkındadır. Bu nedenle sigorta firmalarından bilgi aldığı

andan en son raporlama yaptığı ana kadarki bütün

aşamalarda veri kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalar

yürütmektedir. SBM’nin veri kalitesinin iyileştirilmesi

sadece SBM’nin yapabileceği bir çalışma değildir.

Sektörün bu konudaki desteği çok önemlidir.

Veriler henüz SBM’ye iletilirken yapılacak ek kontroller veri

kalitesinin artırılması için atılacak en önemli adımlardan

biridir. Veri kalitesi ölçümlerine göre problemli olan

alanların tespit edilerek bu alanların ilgili sigorta firmaları

tarafından güncellenmesi fayda sağlayacaktır. SBM’nin

veri kalitesinin artırılması, SBM datasını kullanarak

yapılan risk analizleri ve istatistik çalışmaları için fayda

sağlayacaktır. Mevcut projelere ilave olarak “Doğrudan

Tazmin Sistemi (DTS) ve Suistimal” tespiti gibi güncel

projelerin başarısını da olumlu etkileyecek ve sektörün

kârlılığına önemli katkılar sunacaktır.

Among the valuable benefits of improved data quality are

shorter business processes, decreased hardware costs, shorter

sales processes, more accurate analyses, decreased cost of

over-the-phone sales, increased return on existing technology

investments (such as data warehousing etc.), and increase in

cross and direct sales volumes.

We can describe the operational process of a data quality

project as follows: As we can see here as well, data quality

projects do not start, develop and end like other standard

projects. On the contrary it is a continuous process that needs

to be taken into account in all business processes.

Data quality improvement projects at SBM

As an organization that serves as the center of information

for the insurance industry and creates reports for the industry

as a whole, SBM is well aware of the importance of reports it

prepares and analyses it carries out based on quality data.

Thus, SBM carries out numerous projects aimed at improving

data quality starting from the moment it obtains information

from insurance companies up to the moment of reporting.

Improvement of the data quality of SBM is not a process that

can be accomplished solely by SBM. Support from the other

stakeholders of the industry in this area is crucial.

Among the most important steps to be taken in order to improve

data quality are the additional checks that will be carried out

as such data are transmitted to SBM. Determining problematic

areas based on data quality measurements and having the

insurance companies update such data will be beneficial.

Improved data quality on the part of SBM with benefits all

kinds of risk analyses and statistical analyses carried out using

SBM data. It will also have a positive impact on the success

of current projects such as the “Direct indemnification system

(DTM)” and “Fraud Detection”.

UZMAN GÖZÜYLE

EXPERT VIEW

Veri kalitesi ile ilgili sorunlara bir

çözümbulunmadıkça; veri ambarı, veri

madenciliği, pazarlama otomasyonları

ve diğer veriye dayalı çözümlerin

başarısızlıkla sonuçlanması,

akabinde de gerekli yatırımgetirisini

sağlayamamaları kaçınılmazdır

Unless an organizationfinds solutions

to problems related to data quality, it is

inevitable for datawarehousing, data

mining,marketing automation and other

data based solutions to not to be able to

deliver the expected results and fail to result

in the required investment return