Previous Page  24 / 92 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 92 Next Page
Page Background

24

SBM’den ·

From SBM

SBM tarafından hazırlanan ekran sayesinde sigorta

şirketleri, kendi bilgilerini ve sektör bilgilerini dönem,

branş, bölge, il bazında anlık olarak karşılaştırma

imkanı buldu.

Yeni uygulama ile sigorta şirketlerine

sağlanan avantajlar neler?

• SBM’nin analitik tool ile tespit ettiği ve sigorta

şirketleri ile paylaştığı fraud dosyalarının

detayları takip edilebiliyor.

• Sigorta şirketlerininkendi imkanları ile reddettiği

veya sigortalıdan/mağdurdan feragat aldığı

dosyaların detaylarına anında ulaşılabiliyor.

• SİSBİS kayıtlarının adet ve tutarları kolayca takip

edilebiliyor.

With the new screen launched by SBM, insurance

companies are now able to compare their own

information and sector’s information on the basis

of branches, regions and cities instantly online.

What advantages does it bring to the

insurance companies?

• Insurance Companies can track the details of

the fraud files that SBM detected using the

analytical tool and shared with the insurance

companies.

• Insurance companies can instantly access the

details of files which they rejected by their own

means or for which they received waiver from

the beneficiary/victim.

• Numbers and amounts of SİSBİS records can

be tracked conveniently.

SİGORTA ŞİRKETLERİ SUİSTİMAL VERİLERİNİ SBM

EKRANLARINDAN TAKİP EDİYOR!

INSURANCE COMPANIES CAN NOW TRACK FRAUD DATA ON SBM SCREENS!