Previous Page  9 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 78 Next Page
Page Background

9

sorgulanarak poliçe bilgileri kontrol edilmekte; böylece

sigortalılara her an ve her yerde bilgiye ulaşabilme imkanı

sağlanmaktadır.

5664 SMS uygulaması ile kişiler mesaj atarak arabalarının

hasar geçmişlerini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna

göre değişen parçalarını, mağdur bilgilerini, trafik

poliçelerinin olup olmadığını ve eğer bir kazaya karıştılarsa

kaza tespit tutanaklarının durumunu, vefat etmiş kişilere ait

hayat sigortası bilgilerini sorgulayabilmektedirler.

Hayata geçirilen başarılı uygulamaları ile SBM; sigorta

şirketlerinin risk kabulleri, fiyatlama ya da hasar işlemleri

aşamasında doğru fiyatlamanın ve hasar suistimallerin

önlenmesini sağlayarak sektörün karlılığına katkıda

bulunacaktır. Özellikle; sektörün lokomotif branşları

arasında yer alan yangın branşında düzenlenen poliçelerin

ve bunlara ait hasar bilgilerinin de SBM çatısı altında

toplanması şirketler için kritik önemi haiz bir unsurdur.

Hasar maliyetlerin yüksek olduğu yangın branşında riziko

yerinin geçmiş dönem hasarları ve sigorta geçmişinin

bilinmemesi risk kabulü sırasında sigorta şirketlerinin

işini oldukça zorlaştırmaktadır. Keza, sağlık sigortasında

sigortalının hasar geçmişi ile ilgili bilgilerin alınabileceği

bir veri tabanı bulunmamaktadır. Bu nedenle gerek yangın

gerekse sağlık branşlarında şirketlerin ihtiyaç duyacakları

bilgileri alabilecekleri bir veri tabanının geliştirilerek

uygulamaya alınması önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve

sektör için önemli bir avantaj olacaktır.

Netice itibarıyla, faaliyete başladığı günden bu yana

ihtiyaç duyduğu verileri tek bir çatı altında toplayarak,

sektör paydaşlarının kullanımına sunan ve böylelikle

sektöre büyük katkılar sağlayan SBM; teknolojinin

sigortacılığa yansımasının iyi bir örneği ve öncüsü olarak

değerlendirilmektedir.

Bu vesileyle, Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik ile şahsım

adına hem sektörün gelişmesine katkı sağlayan, hem

de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri

uygulamaya aldığınız için teşekkür eder, sektöre yön

verecek diğer uygulamalarınızın da yakın takipçisi ve

destekçisi olacağımızı belirtmek isterim.

Saygılarımla,

insurance policies, green card, transportation and seat

policies can be retrieved online using the mobile insurance

inquiry application allowing the beneficiaries to check their

policy information. This way, the beneficiaries can access

information anytime from anywhere.

With the SMS 5664, beneficiaries are able to send SMS to

make inquiries about their claim histories, vehicle details,

replaced parts based on the expert report, injured party

information, weather or not they have liability insurance and

the status of their accident report if they were involved in

an accident as well as information related to life insurance

policies of deceased beneficiaries.

With its successful projects SBM will contribute to the efforts

for increasing profitability in the sector by ensuring correct

pricing at the time of risk acceptance, pricing or claim

transactions and by preventing claim fraud. In particular, it

is critically important for insurance companies that policies

in fire insurance category, which is among the locomotive

branches in the sector and related claim information to be

collected at SBM.

In the fire branch where claim amounts are high, lack of

past claim information regarding risk locations and lack

of information regarding insurance history constitute

a challenge for insurance companies at the time of risk

acceptance. And currently, there is no database that provides

data related to claim history and related information in

health insurance category. Thus, creation of a database that

will provide the information companies with information

they will need in both fire and health branches, will meet a

major need and will give a major advantage to the sector.

In summary, SBM which has gathered under a single roof

all the information that the sector needs and shared with

players in the sector and contributed to the development of

the sector since the day it was founded, is a good example

of reflection of technology to the insurance industry and is

considered to be a pioneer in this area.

In this regard, on behalf of Ziraat Sigorta and Ziraat

Emeklilik I’d like to thank you all for bringing to life, projects

and applications that ease the lives of our customers and

note that I would keep on following closely and supporting

your new projects that would set the direction for the sector

in the future.

Best Regards,

GÖRÜŞ / YORUM

OPINION / COMMENT