Previous Page  4 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 78 Next Page
Page Background

4

12 yıl önce muhteşem bir öngörü ile kurulan Sigorta Bilgi

ve Gözetim Merkezi (SBM), bugün dünyada benzersiz

bir organizasyon olarak Türkiye sigorta sektörüne ve

vatandaşlara benzersiz çözümler sunmaktadır. SBM,

Türkiye sigorta sektörünün büyük bir başarısıdır.

Türkiye’nin

son 12 yılda gerçekleştirdiği büyük gelişim ve kalkınma

hamlelerinden biri de

SBM olmuştur. Bugün artık SBM’siz

sigorta sistemi düşünülemez.

Sigorta şirketleri, tüm branşlarda sigorta verisini anlık ve

günlük aktarımlar ile SBM’de tutulan ortak veri tabanında

toplayarak Dünyada benzersiz bir yapıyı oluşturmuştur.

Neredeyse tüm Sigortacılık operasyonlarının içinde

SBM ürün, hizmet ve servisleri çok etkin bir şekilde

kullanılmaktadır.

Milyonlarca vatandaşımız

SBM’nin

sunduğu çok faydalı servislerini

çok yoğun olarak

kullanmaktadır.

Dünyada İlk ve Tek “Mobil Kaza Tutanağı”

Maddi hasarlı kaza sonrası tutulan Kaza Tespit Tutanağı

işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan, hasar

işlemlerinin hemen başlamasını sağlayan, kaza lokasyon

bilgisinin nokta bazlı takibinin yapılabilmesini sağlayan,

sigortaşirketlerinin

proaktif olarak

müşterilerineulaşmasını

ve hasar işlemlerini anında başlatmasını sağlayan, böylece

müşterimemnuniyetini enüst düzeyeçıkarılmasını sağlayan

Mobil Kaza Tutanağı uygulaması dünyada benzersizdir. Bu

alandaki

dünya rekoru

da Karaman‘daki bir vatandaşımıza

aittir. Sigortalı sürücümüz kaza tespit tutanağı işlemlerini

Mobil Kaza Tutanağı uygulamasını kullanarak

5,5 dakikada

tamamlayarak

dünya rekoruna imza atmıştır

. Diğer bir

Founded 12 years ago as the product of an amazing vision,

Insurance Information and Monitoring Center (SBM)

today offers unique solutions to both the Turkish insurance

industry and citizens as an organization that is one of its

kind in the world. SBM is a great achievement of Turkish

insurance industry. One of the

development leaps that

Turkey has made during the last 12 years

has been SBM.

Today one can’t imagine an insurance system without

SBM.

By gathering in the shared database of SBM, insurance

data in all branches via instant and daily data transfers,

insurance companies have created a unique structure that

is one of its kind in the world. SBM products and service are

actively used in almost all insurance operations.

Millions

of citizens now intensively use

the extremely beneficial

services offered by SBM.

The World’s First and Unique “Mobile Accident

Report”

Mobile Accident Report application which brings incredible

time savings and convenience in accident report creation,

provides and keeps track of detailed accident location data,

allows insurance companies to contact their customers

proactively

, and starts claim process right away thus

maximizing customer satisfaction, is unique application

in the world. And

world record

in this areabelongs to

a Turkish citizen of ours in Karaman. By completing

the accident report creation process using the mobile

application in only

5,5 minutes

, our beneficiary

broke a

new world record

. Another world record has come with

TÜRKİYE’DEN YENİ DÜNYA REKORLARI

NEW WORLD RECORDS FROM TURKEY

AYDIN SATICI

Merkez Müdürü

Managing Director

SBM