Previous Page  5 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 78 Next Page
Page Background

5

dünya rekoru da KTT girişi ve kusur oranı değerlendirme

süreci dahil kaza anından sonra

10 dakikada

tamamlanan

işlemdir.

Bu bir dünya rekorudur

.

Dünyada İlk ve Tek “Gerçek Zamanlı Sektörel

Dashboard”

Türkiye’de sigorta sektörüne yön veren

sektördeki tüm

üst düzey yöneticiler

tüm branşlarda gerçek zamanlı

dashboardlar ile

sektörü anlık

olarak

her yerden

takip

edebilmektedir

. Türkiye’de sigorta sektörü dışında

hiçbir sektörde bu şekilde gerçek zamanlı sektörel rapor

olmadığı gibi dünyada da bu şekilde verilen sektörel rapor

bulunmamaktadır. Dünyada tekolandashboarduygulaması

ile sektöre yön verenler hassas bir şekilde sektörün tüm

dinamiklerini takip ederek doğru şekilde karar almaları ve

sigortacılık faaliyetlerini doğru stratejiler üzerine kurmaları

sağlanmaktadır.

Dünyada İlk ve Tek “Değişen Parça SMS Servisi”

5664 SMS Hasar Sorgu servisimiz altı yıldan daha

fazla bir süre vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde

kullanılmaktadır. Bu yıl hasar sorgu servisinde, tamir olan ya

da değişen araç parça bilgisini de SMS yolu ile vatandaşlar

ile paylaşmaya başladık. SMS ile değişen tamir olan parça

bilgisini kolay yoldan veren dünyada başka benzer bir servis

göremedik. Bu yeni servisimiz de çok yoğun ilgi gördü.

5664 SMS servisi üzerinden

yıllık yaklaşık 15 Milyon SMS

alıyoruz. Türkiye’deki vatandaşlarımız çok şanslı. Satın

alacakları ikinci el aracın hem hasar durumunu hem de

değişen parçalarını görerek bilerek işlemlerini yapıyorlar.

Bu servisimizin de benzerinin dünyada olmaması bize ayrı

bir gurur veriyor.

Dünyada benzersiz bir organizasyon dünyada benzersiz

servisler ile Türkiye’de sigorta sektörüne güç veriyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak benzersiz olmanın

ve benzersiz servisler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye’deki

tüm sektör ve endüstrilerdeki

gelişim ve

büyüme

gibi biz de

SBM

ve sigorta sektörü olarak

yeni

dünya rekorları ile Türkiye’nin gelişimine ve büyümesine

katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Saygılarımla

the process that includes accident report creation and fault

rate assessment processing which were completed in

only

10 minutes. And that’s a world record.

The World’s First and Unique “Real-Time

Sectorial Dashboard”

All senior executives in the industry

that set the

direction of the Turkish insurance industry

are now able

to monitor the sector in real time

using the real-time

dashboards available in all branches. No other industry,

neither in Turkey nor in the world, offers such real-time

and sector-specific reporting capability. As a one of it’s

kind application in the world, the dashboard feature

allows thedecision makers of the industry to follow all

the dynamics of the sectorclosely to make more accurate

decision and to base their insurance operationson correct

strategies.

The World’s First and Unique “Replaced and

Repaired Parts Information of Vehicles with

single SMS”

Our 5664 SMS Claim Inquiry service is being used heavily

by our citizens for over six years now. This year, we added

a new feature that allows us to share with beneficiaries via

SMS, the information about repaired or replaced parts as

well. There’s no other service in the world that provides

repaired part informationso conveniently. And this new

service has attracted great interest from public as well. We

receive around

15 million SMSs per year

via the 5664

SMS service. Our citizens are very lucky. They’re now able

to obtain detailed information on claim history or replaced

parts for any used vehicle they’re planning to buy. Andwe’re

once again proud that this service of ours is unique in the

world as well.

A unique organization in the world, gives power to the

Turkish insurance industrywith services never seen

before in the world. As Insurance Information and

Monitoring Center, we’re extremely happy to be a unique

organizationand to be providing unique services. Just like

growth and development

in all other industries in

Turkey

,

we as

SBM

and the insurance industry

will continue to

support development and growth of Turkey with new

world records.

Best Regards

SBM’DEN

FROM SBM

Türkiye’nin son 12 yılda gerçekleştirdiği büyük

gelişimve kalkınma hamlelerinden biri de SBM

olmuştur. Bugün artıkSBM’siz sigorta sistemi

düşünülemez

One of the development leaps that Turkey has

made during the last 12 years has beenSBM.

Today one can’t imagine an insurance system

without SBM