Previous Page  11 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 78 Next Page
Page Background

11

şirketlerinden tanzim edilen sigorta

poliçelerinin

bilgilerine

ulaşmak

mümkün olmamakla birlikte, 5684

sayılı

Sigortacılık

Kanunu’nun

yürürlüğe

girmesi

ve

şirketler

tarafından tanzim edilen sigorta

poliçelerinin gerek kamu, gerekse

vatandaşlar

tarafından

şeffafça

sorgulanabilmesini teminen, Sigorta

Bilgi Merkezi (yeni adıyla Sigorta Bilgi

ve Gözetim Merkezi) kurulmuş ve bu

sayede tanzimedilen sigorta poliçeleri

şeffaf bir ortamda kamuoyunun

bilgisine sunulur hale getirilmiştir.

Bilindiği üzere, sigortacılık sektöründe

ülkemizdeki en büyük dağıtım kanalı

profesyonel sigorta acenteleridir.

Acentelerimizin de ağırlıklı olarak

tanzim ettiği sigorta poliçeleri yine

kasko ve trafik branşlarıdır. Merkez’in

kurulmasından

önce,

sigorta

acentelerinin bu branşlarda bir poliçe

tanzim etmesi gerçekten son derece

güç oluyordu. Bunun temel nedeni,

sigortalanmak istenen araçların,

geçmiş dönemde bir hasar bilgisinin

olup olmadığının bilinmemesi ve

sigorta şirketlerinin söz konusu

araçla ilgili araştırma yapmasından

kaynaklanan operasyon maliyetlerinin

yüksek olmasıydı. Hal böyleyken sigortalı, sigorta poliçesi

yaptırmak istediğinde, genelde poliçesini 1 gün sonrasında

alabiliyordu. Merkez’in kurulmasından sonra, sigorta

şirketleri tarafından tanzim edilen sigorta poliçelerine

ait sigortalı, sigorta ettiren, sigortalanan kıymet, hasar

ve poliçenin yürürlük durumuna ilişkin tüm bilgiler belirli

bir sistematik üzerinden Merkez’e bağlı bilgi havuzuna

kaydedilmekle yükümlü hale geldiği için, Türkiye’nin

herhangi bir yerinden tanzim edilmek istenen bir aracın

sigorta poliçesi sadece birkaç dakika içinde hazır hale

gelebilmektedir. Ayrıca, yine bu sayede, sigortalı da,

internet aracılığıyla, gerçekten sigorta poliçesinin yapılıp

yapılmadığının sorgulamasını dilediği zaman ve dilediği

yerden yapabilir hale gelmiştir. Ülkemizde bu sektörün

istenen büyüme seviyelerine henüz ulaşamamış olmasının

en büyük nedenlerinden biri elbette ki, geçmiş yıllarda

yapılan usulsüzlük ve sahtekarlıklardır. Ancak Merkez’in,

günün teknolojisini yakından takip etmesi ve veri tabanında

bulunan bilgileri nihai tüketicinin kullanımına kadar

açabilmesi neticesinde, sektörde şeffaflık ciddi oranlarda

artış göstermiş ve netice olarak da, sigortalılık oranı giderek

artış trendine girmiştir.

and liability insurance. During the

period until 2007, it wasn’t possible to

access information related to policies

arranged by insurance companies

across the country. However after

the Insurance Law numbered 5684

was passed, Insurance Information

Center (currently known as Insurance

Information and Monitoring Center)

was founded to allow both the

state and citizens to make inquiries

regarding policies easily. This way

the information regarding insurance

policies arranged by insurance

companies was shared with the public

in a transparent manner.

As we all know, the biggest distribution

channel in the insurance industry

in our country is the professional

insurance agencies. And most of the

insurance policies that are arranged

by agencies are in comprehensive

coverage and liability insurance

categories. Prior to founding of

this center, it was quite difficult for

insurance agencies to arrange policies

in these branches. The main reason

for this was lack of information as to

claim history of vehicles to be insured

and high operational costs resulting

from insurance companies having to make a claim history

investigation for such vehicles. When this was the case, when

a beneficiary wished to get an insurance policy, he/she could

get his/her policy one day later. Because after the center

was founded, all information related to beneficiary, insured

property, claim and policy’s effectiveness status had to be

saved in a central base at SBM, it is now possible to retrieve

online the insurance policy of a vehicle located in any part

of Turkey within only a few minutes. Also, again with this

new system the beneficiary as well can check online weather

or not his/her policy has been created. Of course one of the

main reasons why this industry has still not reached the

desired growth levels, is the corruption and fraud incident

in the past. However, as a result of SBM being able to follow

closely, the latest technologies and making all data in its

database available for use by end-users, transparency in the

sector has increased significantly, resulting in an increasing

trend in the number of insured citizens.

Another important issue comes to the table with regard to

accident reports. Until 5 years ago, we had to wait for the

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT

SigortaBilgi veGözetim

Merkezi’nin, günün teknolojisini

yakından takip etmesi ve veri

tabanında bulunan bilgileri

nihai tüketicininkullanımına

kadar açabilmesi neticesinde,

sektördeşeffaflık ciddi oralarda

artış göstermiş ve netice olarak

da, sigortacılık oranı giderekartış

trendine girmiştir.

However, as a result of SBMbeing

able to followclosely, the latest

technologies andmaking all data in

its database available for use by end-

users, transparency in the sector has

increased significantly, resulting in

an increasing trend in the number of

insured citizens.