Previous Page  8 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 78 Next Page
Page Background

8

şirketlerinden sağlanan yanlış sigorta uygulamaları ve

sigorta suistimaline konu olabilecek verilerin tutulduğu

merkezi veri tabanı çalışmasıdır. Bu çalışma ile topluma

ve ekonomiye zarar veren kişiler tespit edilerek,

sigorta sisteminin daha doğru ve sağlıklı çalışmasını

sağlamıştır. Sigorta sahtekarlıklarının sigorta sektörüne

ve dürüst sigortalılara getirdiği ağır bedelin en aza

indirilmesi araçlarından biri olan SİSBİS; risklerin kabul ve

fiyatlandırılmasında sigorta şirketlerine yardımcı olmakta

ve sahtekarlık nedeniyle şirketlerin uğradığı ilave maliyetleri

de azaltmaktadır.

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan

Mobil Kaza

Tutanağı

ile maddi hasarlı trafik kazalarında tutanak

düzenleme işlemlerinde sigortalılara büyük kolaylık ve

zaman tasarrufu sağlanmıştır. Bu sayede 1-1,5 saat süren

Kaza Tespit Tutanağı işlemleri 10 dakikaya, 14 gün süren

kusur oranı tespit süresi 3 güne düşürülmüş, aynı zamanda

suistimallerin önüne geçilmiştir. Hem sigortalılara hem de

sigorta şirketlerine fayda sağlayan bu uygulama sigorta

sektörünün geliştirdiği en yenilikçi ve faydalı ürünlerden

biri olarak değerlendirilmektedir. Kaza Tespit tutanağının

sadece mobil olarak doldurulması uygulamada gelinecek

en son hedef olmalıdır.

Akıllı telefon ve tablet üzerinde de çalışan

KOKPİT

uygulaması Türkiye’de sigorta sektörüne has önemli

bir güçtür. Bu sistem ile sigorta sektöründeki üst düzey

yöneticiler sektörün gelişimini günlük olarak takip ve analiz

edebilmektedir.

Yeni Nesil Mutabakat projesi

ile sektör genelinde güvenilir

istatistiki bilgi edinme yönünde önemli bir adım atılmış,

poliçe ve hasar bilgilerinin bir merkezde toplanarak

raporlanması ile şirketlerin sağlıklı bir şekilde fiyatlama

yapabilmesine olanak sağlanmıştır. Bu sayede kasko, trafik

poliçe ve hasar bilgilerinin %100 seviyesindeki mutabakatı

ile şirketler, sigortalı ve aracın tüm geçmiş poliçe ve hasar

bilgilerine online olarak ulaşabilmekte ve bu sayede kısa

sürede poliçe düzenleyebilmektedir.

SBM’nin web sitesi üzerinden sigortalıların kullanımına

sunulan online işlemler bir adım daha ileriye götürülerek

Mobil Sigorta Sorgu

” adı altında sigortalıların, akıllı

telefonları aracılığı ile poliçelerini sorgulayabilmelerine

ve takip edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Bahse konu

uygulama ile sigortalılar kolay ve hızlı bir şekilde poliçe,

acente, eksper, kaza tutanağı ve eksper atama işlemlerini

yapabilmektedirler. Trafik ve kasko poliçeleri, hayat

sigortaları, seyahat vesağlıkpoliçeleri, yeşil kart, taşımacılık

ve koltuk poliçeleri mobil sigorta sorgu uygulaması ile

(SİSBİS) is a central database where data collected from

third parties and insurance companies that might be related

to incorrect insurance practices and potential insurance

fraud cases. This project aims to detect individuals or

groups that might harm the society and the economy and to

ensure more effective functioning of the insurance system.

As one of the tools used for minimizing the big cost brought

about by insurance fraud to the insurance industry and

honest beneficiaries, SİSBİS, assists insurance companies in

acceptance and pricing of risks and decreases the additional

cost burden of companies that become victims of insurance

fraud.

The

Mobile Application Report

, which is an application

that is first of its kind in the world, has brought a great deal

of convenience and time savings to beneficiaries in creation

of accident reports for traffic accidents with material

damage. With this application, accident report preparation

time, which takes normally 1-1,5 hours with paper reports, is

brought down to 10 minutes and accident report processing

and fault rate determination times, which usually takes 14

days, are brought down to 3 days. The new application also

plays a major role in prevention of insurance fraud. This

application, which benefits both beneficiaries and insurance

companies, is considered to be one of the most innovative

and beneficial products ever developed by the insurance

industry. Having the accident report be prepared only online

should be the ultimate target of this project.

KOKPİT

application, which also works on smart phones and

tablets, is a major strength of the sector that is unique to

the insurance industry. With this new system, senior level

executives in the sector will be able to follow and analyze the

developments in the sector on a daily basis.

With the

New Generation Reconciliation Project

, a major

step has been taken towards collection of reliable statistical

data and policy and claim information have been collected

in a central system. This new system allows easy reporting

and effective pricing for insurance companies. This way, with

100% reconciliation of comprehensive coverage and liability

insurance policy and claim information insurance companies

can access online all past policy and claim information and

arrange their policies much more quickly.

By taking one step further, the online systems offered on

the website, SBM has developed the “

Mobile Insurance

Inquiry

” application which allows the beneficiaries to

make inquiries about and follow up updates regarding their

policies using their smartphones. With this application,

beneficiaries can now complete their policy, agency, expert,

accident report and expert appointment transactions quickly

and conveniently. Liability insurance and comprehensive

coverage policies, life insurance policies, travel and health

GÖRÜŞ / YORUM

OPINION / COMMENT