Previous Page  10 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 78 Next Page
Page Background

10

Gelişen küresel ekonomilerin en önemli dinamiklerin biri

elbette teknolojinin iyi kullanılması ve teknolojik altyapıların

AR-GE çalışmalarıyla desteklenerek, nihai kullanıcılara

kolay, hızlı ve etkin erişimin sağlanmasıdır. 2000’li yıllardan

itibaren dünyanın her sektöründe olduğu gibi sigortacılık

sektörü de teknolojiyi yakından takip ederek, günün gelişen

koşullarına uyum sağlamayı kendine hedef edinmiş ve

buna yönelik altyapılarını geliştirmeye başlamıştır.

Sigortacılık, diğer sektörlerden farklı olarak, bir mal

alım-satımı olmadığı için hizmeti alan kişi, gerçekten bu

hizmeti alıp almadığını ancak ve ancak poliçede belirtilen

tazminat şartları doğduğunda görebilmekteydi. Ülkemizde

özellikle, sigortacılık denildiğinde akla ilk gelen elbette ki

motor branşındaki sigorta alt dallarıdır. Bunların başını da

kasko ve trafik sigortaları çekmektedir. 2007 yılına kadar

geçen dönemde, ülke çapında faaliyet gösteren sigorta

One of the most important dynamics of emerging global

economies is undoubtedly the effective use of technology and

supporting technological infrastructure with R&D efforts to

provide fast and effective access to end-users. Starting with

2000s, as it was the case in all sectors in the world, insurance

industry as well has followed technology closely and aimed

to adapting itself to changing conditions and improving

relevant infrastructure.

Unlike in other sectors, in insurance industry, because it’s

not based on exchange of commodity, the individual receiving

service could find out weather or not he/she has received the

service only when the claim conditions indicated in the policy

prevailed. In our country, when talking about the insurance

sector the first branch that comes to mind are the sub-

categories under motor-vehicle insurance branch. And the

major ones in this category are the comprehensive coverage

HÜSEYİN

KASAP

*

“SBM teknolojİ ve güncel bİlgİyİ barındırarak

sektöre ışık tutuyor”

SBM guides the industry by hosting technology and up-to-date information

* Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı

/ Insurance Agencies Executive Committee Chairman