Previous Page  13 / 78 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 78 Next Page
Page Background

13

SigortaBilgi veGözetimMerkezi

sayesinde hemsigortalı, hemde

sigortacı rahat bir nefes almaya başladı

The center has provided relief to

both the beneficiaries and insurance

companies.

HATMER ve SAGMER sayesinde, hayat sigortası, sağlık

sigortası, tehlikeli madde sorumluluk sigortası bilgileri

ve sigorta şirketleri için hayati önem taşıyan hasar takip,

SİSBİS ve AHBİS bilgilerini de bünyesinde barındırarak,

yüksek hasar frekanslı işlemlerde sigorta şirketlerine bir yol

gösterici olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öte yandan, günün koşullarına ve sürekli değişen sigorta

primleri karşısında ayakta kalmak için birden çok sigorta

şirketi ile çalışan sigorta acenteleri, çoğu zaman, poliçe ya

da teklifname hazırlamak istediğinde, acentesi olduğu her

sigorta şirketinin ekranına çeşitli verileri girmek kaydıyla

işlem yapmaktadır.

Uzunzamankaybını beraberindegetirenbu işlemlerinönüne

geçilebilmesi amacıyla da bazı yazılım firmaları çeşitli

programlar tasarlayarak, acentenin yetkili olup olmadığını

sorgulamaksızın, yüksek bedellerle bu programları

pazarlayarak sektörde tutunmaya çalışmaktadır. Tüm bu

hizmetleri bünyesinde bulunduran ve geniş bir veri tabanına

sahip olan Sigorta Bilgi ve GözetimMerkezi’nin, önümüzdeki

süreçte, Hazine Müsteşarlığı’ndan da izin alarak, birden fazla

sigorta şirketinin acenteliğini yapan meslektaşlarımızın

gerek operasyonel süreçlerini minimize edebilmek, gerekse

güvenli ve resmi bir bağlantı sağlayarak sorgulama

yapmak adına, Merkez’in online işlemler kısmına erişim

sağlanmak koşuluyla, sigortalı ve sigortalanacak kıymete

ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi neticesinde, yetkili olunan

sigorta şirketlerinden teklif alabilmesine olanak sağlayan

bir modülü hayata geçirmesinin de, sektöre faydalı bir

girişim olacağı kanaatindeyiz.

Dünyada, benzerine az rastlanabilecek teknoloji ve güncel

bilgiyi barındırarak sektöre ışık tutan Sigorta Bilgi ve

Gözetim Merkezi’ne, tüm bu hizmetlerden ötürü, sigorta

acentelerinin üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi adına teşekkürlerimi

sunar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

and claim follow up, SİSBİS and AHBİS, which are crucial

for insurance companies. This way, SBM also acts as a

guide for insurance companies in transactions related to

high claim frequencies. In addition, insurance agencies that

work with multiple insurance companies in order to survive

economically in the face of constantly changing insurance

premiums, in most cases, have to enter data separately in

the system of every insurance company they work with when

they arrange policies.

In order to eliminate all these time-consuming processes,

some software companies have developed numerous

programs which they sell at high prices without even asking

if the insurance agency is an authorized one or not. On the

other hand, Insurance Information and Monitoring Center

has all this infrastructure and systems and in the coming

term SBM plans to develop a new module after receiving

the approval of Deputy Undersecretariat, with the goal of

minimizing the operational processes of insurance agencies

that work with multiple insurance companies and allowing

them to have an official and secure connection with SMB’s

systems.With the newmodule insurance agencies will be able

to access online transactions section of SBM systems and

receive quotes from authorized insurance companies online

by entering required information related to the property to

be insured in the system. We believe that this new module

will be quite beneficial for the sector.

Insurance Information and Monitoring Center shed light

on the sector by offering advanced technologies and up-to-

date information to the insurance industry. And on behalf of

Executive Committee of the Insurance Agencies of Turkish

Union of Chambers and Commodity Exchanges, I’d like to

express my thanks to and a successful future for Insurance

Information and Monitoring Center.

GÖRÜŞ/YORUM

OPINION/COMMENT